Stół betonowy Skwer Ormiański

02-933 Warsaw, Poland , liczba stołów: 2

Zorganizowane turnieje