Stół betonowy Skwer Ormiański

02-933 Warsaw, Poland , liczba stołów: 2

Opis
Zorganizowane turnieje