maj 08 sob 2021

Turniej II Cykl BTTS Im.Zygmunta Wojtiuka - turniej 4

zakończony
Kategorie
  1. 11:00 - open - brak wpisowego
Zapraszamy wszystkich pasjonatow dla ktorych warunki nie sa wyznacznikiem gry..
wpisowe 5zł
Formuła Turnieju uzależniona od frekwencji przybyłych uczestników..
Przewidziane Nagrody Rzeczowe na koniec cyklu.. dla Najlepszych.. ?

Miejsce bitwy