wrzesień 22 sob 2018

Turniej I GRAND PRIX Mszczonowa

zakończony
Kategorie
  1. 0:00 - młodzik (chłopcy-szkoła podstawowa)
  2. 0:00 - młodzik (dziewczynki- szkoła podstawowa)
  3. 0:00 - wiekowa (juniorzy- gimnazjum i liceum)
  4. 0:00 - wiekowa (juniorki- gimnazjum i liceum)
  5. 0:00 - open
Plakat turnieju I GRAND PRIX Mszczonowa

Serdecznie zapraszam na cały cykl turniejów Grand Prix Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 2018/19.

Pierwszy turniej odbędzie się w sobotę 22 wrzesnia o godzinie 10:00 zapisy do godziny 9:30. 

R E G U L A M I N Turnieju „Grand Prix” Mszczonowa w Tenisie Stołowym

I. ORGANIZATOR
OSiR ul. Warszawska 52, Mszczonów przy współudziale UKS Lutkówka

II. CEL TURNIEJU
Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku poprzez masowy udział wszystkich chętnych bez względu na wiek oraz popularyzacja tenisa stołowego.

III. TERMINY I MIEJSCE ROZGRYWEK
Turnieje o „GRAND PRIX” Mszczonowa edycja 2018/2019 będą się odbywały w soboty w sali gimnastycznej OSiR-u przy ul. Szkolnej 1 w Mszczonowie.

W edycji 2018/2019 odbędzie się 
7 turniejów. Początek każdego turnieju o godz. 10.00.

Terminy turniejów:
1. Wrzesień - 22.09.2018r. (sobota) 
2. Październik - 20.10.2018r. (sobota) 
3. Listopad - 17.11.2018r. (sobota) 

Terminy rozgrywania turniejów w 2019 roku podane będą na początku marca 2019r. na stronie OSiR Mszczonów i na f-k..

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju „GRAND PRIX" Mszczonowa prawo startu mają wszyscy amatorzy oraz zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych do IV-ej ligi włącznie. Zawodnicy, którzy w sezonie 2017/18 brali udział w rozgrywkach III ligi lub wyższej, nie mogą brać udziału w zawodach. Każdy uczestnik powinien we własnym zakresie przeprowadzić badania lekarskie stwierdzające zdolność do gry. Każdy uczestnik obowiązany jest posiadać dowód tożsamości. Rozgrywki mają charakter otwarty, tj. uczestniczyć w nich mogą zawodnicy/czki/ z terenu całego kraju. 

V. KATEGORIE WIEKOWE
Turniej będzie prowadzony w 5 kategoriach wiekowych:
 Młodzicy – szkoła podstawowa (kl. I-VI, do IV ligi włącznie)
 Młodziczki – szkoła podstawowa (kl. I-VI, do IV ligi włącznie)
 Juniorzy – gimnazjum i liceum (kl. VII,VIII i III gim + lic., do IV ligi włącznie)
 Juniorki – gimnazjum i liceum (kl. VII,VIII i III gim.+ lic., do IV ligi włącznie)
 „OPEN" – do IV ligi włącznie – dla wszystkich
System rozgrywek będzie uzależniony od ilości startujących zawodników i zostanie ustalony przez organizatora. Jeden zawodnik/-czka może wystartować tylko w dwóch konkurencjach – w swojej kategorii wiekowej i w „Open”.

VI. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
1. Zgłoszenia do każdego turnieju będą przyjmowane do godz. 9:30 bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju lub telefonicznie u p. Dariusza Biernackiego – instruktora tenisa stołowego pod numerem tel. 784-061-659
2. Wpisowe do turnieju wynosi 5 zł za każdą konkurencję młodzieżową (młodzicy, młodziczki, juniorzy, juniorki) oraz 10 zł w kategorii Open.
3. Ze względu na ograniczoną pojemność sali, ilość miejsc w turnieju jest ograniczona – w każdej kategorii nie może wystąpić więcej niż 32 zawodników/-czek. Decyduje kolejność zgłoszeń !!!
4. Opłatę startową za trzy pierwsze turnieje cyklu „Grand Prix” Mszczonowa 2018/2019 – 15/30 zł od jednej konkurencji (wrzesień – listopad) – wpłacamy bezpośrednio przed rozpoczęciem cyklu „Grand Prix” Mszczonowa na pierwszym turnieju, który odbędzie się w dniu 22.09.2018. 
Zapisy będą przyjmowane do godz. 9.30. 
5. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

VII. PUNKTACJA
W każdej konkurencji jest taka sama punktacja. Za zdobycie 1-ego m-ca jest 100 pkt., 2-ego – 97 pkt., 3-ego – 95 pkt., 4-ego – 93 pkt., 5-ego – 90 pkt., 6-ego – 87 pkt., 7-ego – 85 pkt., 8-ego – 83 pkt., 9-ego – 80 pkt i odpowiednio za zdobycie 18-ego – 57 pkt., 19-ego – 55 pkt., 20-ego – 53 pkt. Od miejsca 21 wszyscy zawodnicy zdobywają po 50 pkt. turniejowych. Gdy zawodnik opuści któryś z turniejów a wniósł opłatę startową za trzy pierwsze turnieje cyklu „Grand Prix” Mszczonowa 2016/2017 (15 lub 30 zł od jednej konkurencji (wrzesień – listopad)), wpisowego nie zwraca się a zawodnik otrzymuje 50 pkt turniejowych. 
W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników będzie miało tyle samo zwycięstw, o kolejności w turnieju decyduje stosunek setów wygranych do przegranych, a następnie bezpośredni pojedynek między zainteresowanymi. 
Uwaga – najsłabszy wynik (lub jedna nieobecność) w całym cyklu „Grand Prix” Mszczonowa nie będzie zaliczany do punktacji ogólnej GP.

VIII. SPRZĘT I STRÓJ SPORTOWY
1. Uczestnika obowiązuje strój sportowy, rakietka o dwóch różnych kolorystycznie okładzinach oraz posiadanie własnych piłeczek.
2. Obowiązuje obuwie sportowe. Na salę nie będą wpuszczane osoby przychodzące w obuwiu sportowym, w którym chodzą po ulicy.

IX. NAGRODY
Wartościowe nagrody rzeczowe i puchary będą przyznane za pierwsze PIĘĆ miejsc w każdej kategorii na koniec cyklu „Grand Prix” Mszczonowa. Na koniec cyklu „Grand Prix” Mszczonowa organizator OSiR Mszczonów ufunduje puchary, natomiast wartość nagród rzeczowych będzie uzależniona od sumy zebranego wpisowego w poszczególnych konkurencjach w całym cyklu „Grand Prix” Mszczonowa. W czasie trwania każdego turnieju „Grand Prix” zawodnicy otrzymają słodki poczęstunek i napoje. 
Uwaga: Nagrody i puchary otrzymują tylko ci zawodnicy, który byli na minimum
czterech turniejach.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku rezygnacji z gry zawodnik przegrywa spotkanie walkowerem oraz nie otrzymuje zwrotu opłaty startowej.
2. Niestawienie się zawodnika do gry w ciągu 5 minut od chwili wywołania powoduje przegraną walkowerem.
3. W przypadku niepełnej listy uczestników w momencie losowania lub zaistniałych podczas pierwszej rundy walkowerów organizator nie będzie dolosowywał innych osób.
4. Obowiązują zasady i przepisy gry ustalone przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
5. Organizator nie zabezpiecza sędziów liczących.
6. Za wszystkie rzeczy osobiste i inne pozostawione lub zaginione w miejscu zawodów - organizator nie bierze odpowiedzialności.
7. W sali obowiązuje rygorystyczny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napoi alkoholowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień niniejszego regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również odwołania zawodów.
9. W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie prawo podejmowania ostatecznych decyzji będzie miał organizator.
10. Zgłaszane protesty (wyłącznie na piśmie) przyjmuje sędzia główny.
11. Administratorem danych osobowych zawodników biorących udział w GP Mszczonowa jest
UKS Lutkówka.

Miejsce bitwy