październik 27 sob 2018

Turniej I Grand Prix IV edycji 2018/2019 w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Rędziny

zakończony
Kategorie
  1. 9:00 - szkoła podstawowa
  2. 9:00 - gimnazjalista
  3. 11:00 - wiekowa (kat.16-45)
  4. 11:00 - wiekowa (kat.46-100+)
  5. 13:00 - open
Plakat turnieju I Grand Prix IV edycji 2018/2019 w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Rędziny

 IV edycja 1-go spotkania Grand Prix w Tenisie Stołowym gminy Rędziny.

Komunikat:

I. CEL IMPREZY:
- popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży a także dorosłych
- promocja gminy Rędziny - zapobieganie patologiom społecznym poprzez promowanie zdrowego stylu życia

II. TERMIN:
27.10.2018. (Sobota)
- godzina zapisy 8.00, start 9.00 Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne
oraz
- godzina zapisy 10, start 11.00 kat.16-45
- godzina zapisy 10, start 11.00 kat.46-100+
- godzina zapisy 12, start 13.00 kat. OPEN

III. MIEJSCE TURNIEJU:
Hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Rędzinach ul. Działkowiczów 20.

IV. ORGANIZATOR:
Urząd Gminy Rędziny oraz Klub Sportowy "Corona" Rudniki.

V. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY:
1. Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS.
2. Rozgrywki odbędą się we wszystkich kategoriach wiekowych jednocześnie dla chłopców i dziewcząt piłeczkami **GEWO na 8-15 - stu stołach oraz dla osób grających co najwyżej do III ligi a w kategorii "open" wszyscy chętni.
3. Obowiązuje system rozgrywek w zależności od liczby uczestników oraz wedle klasyfikacji generalnej w GP Rędzin w każdej kategorii wiekowej,
w kategoriach; "szkół podstawowych i gimnazjalnych" gramy od razu wedle rankingu, natomiast w kategoriach "16-45, 46-100+" gramy co miesiąc z losowania w grupach i kwalifikacja do turnieju głównego z grą o miejsca natomiast w kategorii "Open" losowanie od razu do tabeli z rankingu.
Dzieci i młodzież grają bezpłatnie. Wpisowe udziału w rozgrywkach od kat.16-45,46-100+ - 15zł, open - 10zł. Darmowy udział mają osoby z gminy Rędziny po wcześniejszym okazaniu dokumentu stwierdzającym tożsamość zawodnika.
4. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

VI. SĘDZIOWIE:
Organizator zabezpiecza sędziego głównego, który prowadzi i nadzoruje przebieg zawodów.

VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia imienne zawodników należy kierować bezpośrednio przed zawodami stosownie do każdej kat. wiekowej.

VIII. NAGRODY:
Dyplomy do VI a na koniec GP Puchary, medale oraz bony na zakup sprzętu sportowego.
Będzie 8 spotkań na których będzie liczona punktacja. Można odpuścić sobie dwa wyjazdy na zawody a zliczane punkty będą tylko z 6-u najlepszych wyników w rankingu.
Aby otrzymać medal okolicznościowy oraz koszulkę trzeba być na minimum 5-u zawodach inaczej nie przysługuje nic!!!

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator dla wszystkich uczestników turnieju przewiduje poczęstunek w postaci (kawa, herbata). Obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwie białej lub innej lecz nie pozostawiającej śladów na parkiecie.
Za rzeczy pozostawione w szatni lub w innych częściach obiektu organizator nie odpowiada.
Każdy uczestnik powinien mieć swoje badania lekarskie i bierze pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie na zawodach.

Miejsce bitwy