maj 26 nie 2019

Turniej XI Grand Prix Legionowa w Tenisie Stołowym 2018/2019

zakończony
Kategorie
  1. 10:40 - open (Kobiety) - 10 zł
  2. 10:40 - open (Mężczyźni) - 10 zł

1 Cel 
1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Legionowa i Powiatu Legionowskiego. 
2. Promowanie aktywnego wypoczynku. 
II. Organizator 
1. Gmina Miejska Legionowo – Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50 B, 
05-120 Legionowo, tel.766 45 20, 
http://www.facebook.com/arenalegionowo 

2. Sędzią Głównym zawodów jest Stanisław Kraszewski

3. Wyniki z turniejów 6.10 i 1.12.2018 r. wliczają się do całego cyklu.

III. Termin i miejsce zawodów 

1. Impreza odbywa się w terminie: wrzesień 2018 – maj 2019 (w miarę dostępności hali)
I turniej – 6 października 2018 r.
II turniej – 1 grudnia 2019 r.
III turniej – 30 marca 2019 r. 
IV turniej - 14 kwietnia 2019 r. 
V turniej – 26 maja 2019 r.
Terminy mogą ulec zmianie!!! 
2. Zawody będą rozgrywane w hali DPD Arena Legionowo, ul. B. Chrobrego 50 B, 05-120 Legionowo. 

IV. Kategorie: 
OPEN Kobiety 
OPEN Mężczyźni 

V. Zgłoszenia 
1. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów przez Sędziego Głównego, w godzinach 9.30 – 10.00 (rozpoczęcie zawodów godz.: 10.30). 

VI. Nagrody 
1. Na koniec cyklu: 
– za miejsca I – V w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn - puchary i nagrody:
I. Nagroda o wartości – 400zł 
II. Nagroda o wartości – 300zł 
III. Nagroda o wartości – 150zł 
IV. Nagroda o wartości – 100zł 

V. Nagroda o wartości – 50zł 
– puchar dla najlepszej mieszkanki i mieszkańca Legionowa 

VII. System rozgrywek i przepisy gry 
1. Obowiązują przepisy PZTS, 
2. Zawody rozgrywane będą systemem pucharowym do trzech wygranych setów (W zależności 
od ilości uczestników: 16 osób – do dwóch przegranych poniżej 8 zawodników – każdy z 
każdym). Przy systemie do dwóch przegranych spotkań po lewej stronie drabinki gry o 5 i 7 miejsce. Zawodnicy, którzy przegrają dwie pierwsze gry mogą wziąć udział w turnieju pocieszenia. 
3. Punktacja za każdy turniej: 
1. 30 punktów 
2. 28 punktów 
3. 26 punktów 
4. 24 punktów
5. 21 punktów 
6. 20 punktów 
7. 19 punktów
8. 18 punktów 
9-12. 15 punktów 
13-16. 12 punktów 
17-24. 10 punktów 
25-32. 5 punktów 
33 i niżej 1 punkt 
4. Aby zostać klasyfikowanym w całym cyklu trzeba wziąć udział w co najmniej 3 z 5 turniejów. 
Jeżeli po ostatnim turnieju dwóch lub więcej zawodników posiada identyczną ilość punktów o miejscu decyduje ostatni turniej.


VIII. Przepisy porządkowe 
1. Zawodnicy i zawodniczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach, 
2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, 
3. Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na buty z przeznaczeniem do sportów halowych, 
4. Zawodnicy/zawodniczki występują w turnieju na własną odpowiedzialność, 
5. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW, 
6. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada, 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry, 
8. Każdy z uczestników turniejów zapisując się do turniejów wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych organizatorów, w szczególności zdjęć i materiałów wideo. 
9. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

Miejsce bitwy