listopad 23 sob 2019

Turniej VIII Grand Prix Poświętne w tenisie stołowym 2019/2020- II runda

zakończony
Kategorie
 1. 9:00 - open (Kobiety) - 10 zł
 2. 9:00 - mężczyźni (chłopcy do lat 15) - 5 zł
 3. 11:00 - open - 10 zł

VIII Grand Prix w tenisie stołowym 2019/2020

REGULAMIN VIII GRAND PRIX  GMINY POŚWIĘTNE W TENISIE STOŁOWYM

2019/2020

 

I. ORGANIZATOR:

- Stowarzyszenie Edukacyjno – Sportowe „AKTYWNI”,

 - Urząd Gminy w Poświętnem,

- Szkoła Podstawowa  w Poświętnem.

 

II. KOORDYNATOR ROZGRYWEK:

Adam Gontarek

 

III. CEL:

-  wszechstronny rozwój i współzawodnictwo młodzieży i dorosłych,

- propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, 

- popularyzacja tenisa stołowego w naszej gminie.

 

IV. TERMIN i MIEJSCE:

- turnieje będą rozgrywane 1-2 razy w miesiącu (wstępne terminy: 16 i 23 listopada, 8 grudnia, 12 i 19 stycznia, 1 lutego, 1 marca,  terminy kolejnych 6 turniejów będą podawane na poprzedzającym go turnieju ) w wyznaczoną sobotę lub niedzielę na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Poświętnem,

- rozpoczęcie rozgrywek godzina 9:00 (kategoria  1 i 2) 11:00 (kategoria  3), terminy mogą ulec zmianie po uprzednim uzgodnieniu.

 

V. UCZESTNICTWO:

- Grand Prix Poświętnego rozgrywane jest w trzech kategoriach:

1. Kobiety (bez ograniczeń wiekowych)

2. Chłopcy do 15 lat (ur.  w 2005 roku i młodsi)

3. Open (każdy, bez ograniczeń wiekowych)

- limit 64 zawodników w  danej kategorii wiekowej, decyduje kolejność zgłoszeń,

- każdy z uczestników winien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną lub dokument potwierdzający jego tożsamość, jego brak może skutkować wykluczeniem zawodnika z rozgrywek,

- obowiązuje obuwie sportowe, na jasnej podeszwie 

- zgłoszenia do każdego z turniejów od poniedziałku poprzedzającego dany turniej do 10 minut przed rozpoczęciem rozgrywek w danej kategorii do koordynatora rozgrywek Adama Gontarka osobiście lub przez portal społecznościowy  FB.

- do  każdego turnieju przewidziane są oddzielne zgłoszenia.

- zawodnicy grający w trzeciej lub wyższej lidze mogą zagrać jedynie w jednym etapie rozgrywek,

VI. SYSTEM ROZGRYWEK:

- w zależności od liczby zgłoszonych zawodników:

- do 40 zawodników w danej kategorii – turniej rozgrywany jest systemem rosyjskim do dwóch porażek i trzech wygranych setów,

- przy liczbie zawodników 40 i więcej w danej kategorii – turniej rozgrywany jest system rosyjskim do dwóch porażek i dwóch wygranych setów po pierwszej porażce,

- pierwsze pary w danym turnieju według kolejności zapisów według wzoru:

Do 16 zawodników, wzór w tabeli turniejowej na stronie: https://spposwietne.edupage.org/text5/?

- w ostatnim turnieju zawodnicy zostaną rozstawieni według klasyfikacji generalnej po poprzednim turnieju, pierwszeństwo zapisania się mają zawodnicy najwyżej sklasyfikowani po sześciu etapach, jeśli nie wypełni się limit 64 zawodników, wpisani są zawodnicy wedle kolejności zgłoszeń.

VII. SPRAWY TECHNICZNE:

- obowiązują przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego (PZTS),

- mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów do 11pkt oraz co dwa serwy następuje zmiana osoby serwującej.

VIII. KLASYFIKACJA

O kolejności w klasyfikacji generalnej danego turnieju decydują poniższe osiągnięcia, z tym zastrzeżeniem, że wynik z pkt 2 brany jest pod uwagę dopiero wówczas, gdy wynik z pkt 1 nie pozwala na ustalenie kolejności itd.)

 1. Odpadnięcie w danej rundzie rozgrywek,
 2. Większa liczba wygranych meczów,
 3. Lepszy stosunek setów z turnieju,
 4. Większa liczba wygranych setów

O kolejności w klasyfikacji generalnej całego Grand Prix decydują poniższe osiągnięcia, z tym zastrzeżeniem, że wynik z pkt b) brany jest pod uwagę dopiero wówczas, gdy wynik z pkt a) nie pozwala na ustalenie kolejności itd.)

 1. Większa suma zdobytych punktów w poszczególnych turniejach,
 2. Większa liczba wygranych spotkań we wszystkich turniejach,
 3. Lepszy stosunek setów we wszystkich turniejach,
 4. Większa liczba wygranych setów,
 5. Większa liczba wyższych miejsc w poszczególnych turniejach,
 6. Lepszy stosunek bezpośrednich spotkań.

 

IX. NAGRODY:

- 5 najlepszych zawodników GP ( całego turnieju )  w każdej kategorii otrzyma pamiątkowy medal lub statuetką oraz nagrody rzeczowe (w zależności od możliwości finansowych organizatorów),

- nagroda dla najlepiej punktującego (suma wszystkich zdobytych punktów, we wszystkich kategoriach) zawodnika i zawodniczki z Gminy Poświętne (zameldowanego lub stale zamieszkującego na terenie Gminy Poświętne),

- w miarę możliwość finansowych organizatorów i nagrody niespodzianki dla pozostałych zawodników i dla najsystematyczniejszych możliwa nagroda specjalna,

- wręczenie nagród do godziny po zakończeniu ostatniego meczu turnieju.

 

X. Wpisowe:

- 5zł dla niepełnoletnich, 10zł dla pozostałych  - uiszczane odrębnie dla każdego turnieju - każdorazowo przed zapisaniem się do danego turnieju,

- istnieje możliwość wykupienia abonamentu na cały turniej 2019/2020, tj.  30 zł dla niepełnoletnich, 60 zł dla pozostałych – możliwy do wykupienia wyłącznie na pierwszym turnieju. Zawodnicy, którzy wykupią abonament maja jeden turniej gratis i są wpisani w pierwszej kolejności na każdy z turniejów wedle klasyfikacji generalnej. W przypadku braku uczestnictwa w którymkolwiek z późniejszych turniejów, nieobecnemu zawodnikowi, który wykupił abonament na cały turniej, nie przysługuje zwrot opłaty wpisowego,

- koszty wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zawodnicy  we własnym zakresie,

- pieniądze uzyskane z wpisowego  przeznaczone  zostaną na organizację rozgrywek.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- organizator zastrzega sobie rozstrzygającą interpretację regulaminu,

- zawodnicy  uczestniczą w turnieju i ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki,

- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz w salach,

- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

- sędzia prowadzący spotkanie ma zawsze rację, jego decyzje nie podlegają żadnej dyskusji!

- każdy zawodnik jest zobowiązany  do zapoznania się z regulaminem,

 - wszelkie nieprzyjemne zajścia na całym obiekcie będą niezwłocznie zgłaszane do odpowiednich organów!

- uszkodzenia spowodowane przez danego zawodnika na całym terenie Szkoły będą skutkowały obciążeniem finansowym  tego zawodnika!

- koszty dojazdu na turnieje zawodnicy ponoszą we własnym zakresie,

- o wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje koordynator rozgrywek,

 


UWAGA: Organizator zapewnia piłeczki pingpongowe (celuloidowe) tylko na mecze, zaś na rozgrzewkę zawodnicy zapewniają sobie piłeczki we własnym zakresie.


DO UDZIAŁU ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY

Opracował: mgr Adam Gontarek

Miejsce bitwy