Sala Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. por. Stanisława Lecha

Szkolna, 05-326 Poświętne, Poland , liczba stołów: 8

Wynajem
informacja na miejscu
Opis sali
Sala należąca i podlegająca Szkole Podstawowej. Parkiet drewniany i szatnie.
Zorganizowane turnieje