luty 24 sob 2018

Turniej Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Radzyminie

zakończony
Relacja z turnieju
Wyniki

Wyniki kategoria wiekowa

DZIECI (2005 I MŁODSI)

1. Julia Balcerzak
2. Igor Murasicki
3. Aleksy Maciaszczyk
4. Mateusz Molasy
5. Karol Prusinowski
6. Damian Dymecki
7. Jan Chorzępa
8. Klaudia Pietrucha
9. Paweł Pietrucha

Wyniki kategoria wiekowa

JUNIOR (2004-2000) S

1. Damian Włodarczyk
2. Łukasz Mościcki
3. Piotr Gawrych
4. Bartosz Lipski
5. Natalia Olędzka
6. Jakub Wojtyński

Wyniki kategoria wiekowa

SENIOR MŁ (1999-1978)

1. Wojciech Kubój
2. Bartosz Rzepczyński
3. Piotr Kaza
4. Artur Kietliński
5. Hubert Bodzon
6. Igor Murasicki
7. Szymon Kielak
8. Damian Włodaczyk
9. Damian Rakowski
10. Dawid Skoczylas
11. Andrzej Stańczak
12. Michał Dziekan
13. Łukasz Mościcki
14. Mateusz Maciejewski
15. Bartosz Chojna
16. Artur Sypniewski
17. Piotr Izbicki
18. Magdalena Wojtyńska
19. Łukasz Lal
20. Marcin Mróz
21. Marcin Maurek
22. Paulina Pietrucha

Wyniki kategoria wiekowa

SENIOR ST (1977-1958)

1. Jacek Obidziński
2. Adam Skibniewski
3. Waldemar Bartolik
4. Augstyn Budek
5. Robert Pędziak
6. Tomasz Lenkiewicz
7. Andrzej Gańko
8. Robert Balcerzak
9. Piotr Kacperowski
10. Dariusz Mościcki
11. Ireneusz Kurwoski
12. Krzysztof Kidała
13. Kazimierz Drabot
14. Anna Łada
15. Krzysztof Włodarczyk
16. Dariusz Molasy

Wyniki kategoria wiekowa

WETERAN (1957 I STARSI)

1. Henryk Kalicki
2. Ryszard Siadkowski
3. Andrzej Klinowski
Kategorie
  1. 9:30 - wiekowa (DZIECI (2005 I MŁODSI))
  2. 9:30 - wiekowa (JUNIOR (2004-2000) S)
  3. 12:00 - wiekowa (SENIOR MŁ (1999-1978) )
  4. 12:00 - wiekowa (SENIOR ST (1977-1958))
  5. 12:00 - wiekowa (WETERAN (1957 I STARSI))
Plakat turnieju Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Radzyminie

I. ORGANIZATOR
Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu

II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
Niedziela 25.02.2018
Hala Sportowa ROKIS, Jana Pawła II 20 w Radzyminie

III. ZGŁOSZENIA

NA ADRES POCZTY: mzalewski@radzymin.pl
LUB W DNIU ZAWODÓW NAJPÓŹNIEJ NA PÓŁ GODZINY PRZED
ROZPOCZĘCIEM ZAWODÓW.
ZGŁOSZENIE MUSI BYĆ WYPEŁNIONE I PODPISANE.
MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW TO 120 OSÓB.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

IV. NAGRODY
ZA ZAJĘCIE MIEJSC W PRZEDZIALE 1-3 PRZEWIDZIANE SĄ DROBNE
NAGRODY RZECZOWE I PAMIĄTKOWE PUCHARY.

V. UCZESTNICTWO
DO ROZGRYWEK DOPUSZCZONE SĄ OSOBY ZDROWE (BRAK KONTUZJI).
UCZESTNICTWO W TURNIEJU MA CHARAKTER DOBROWOLNY, KAŻDY BIORĄCY
W NIM UDZIAŁ CZYNI TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
W PRZYPADKU UDZIAŁU W TURNIEJU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH, WYMAGANE
JEST PISEMNE OŚWIADCZENIE OPIEKUNA.
PRAWO UCZESTNICTWA W ZAWODACH MAJĄ WYŁĄCZNIE ZAWODNICY
NIEPOSIADAJĄCY LICENCJI ZAWODNICZEJ PZTS NA SEZON 2017/2018
(NIE DOTYCZY LICENCJI WETERANA, TRENERA, AMATORA,
NIEPEŁNOSPRAWNEGO, SĘDZIEGO)

VI. KATEGORIE:
A DZIECI (2005 I MŁODSI) START O GODZINIE 9:30
B JUNIOR (2004-2000) START O GODZINIE 9:30
C SENIOR MŁ (1999-1978) START O GODZINIE 12:00
D SENIOR ST (1977-1958) START O GODZINIE 12:00
E WETERAN (1957 I STARSI) START O GODZINIE 12:00

VII. PRZEPISY GRY
W CZASIE ROZGRYWEK OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY GRY W TENISA STOŁOWEGO
PZTS.
SYSTEM ROZGRYWEK UZALEŻNIONY BĘDZIE OD ILOŚCI STARTUJĄCYCH.
TURNIEJ PROWADZI UPRAWNIONY SĘDZIA GŁÓWNY, NATOMIAST MECZE
SĘDZIUJĄ SAMI ZAWODNICY LUB OSOBY WYZNACZONE PRZEZ
ORGANIZATORA.
KAŻDY Z UCZESTNIKÓW ZOBOWIĄZANY JEST POSIADAĆ WŁASNĄ RAKIETKĘ
DO TENISA STOŁOWEGO ORAZ BUTY I STRÓJ SPORTOWY.
UWAGA:
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY SYSTEMU ROZGRYWEK
ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH.


VIII. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA
ZAWODY ZOSTANĄ ZWERYFIKOWANE JAKO PRZEGRANA BEZ GRY (WALKOWER)
W PRZYPADKU GDY:
1. ZAWODNIK Z WŁASNEJ WINY NIE STAWIŁ SIĘ DO ROZGRYWEK LUB
SPÓŹNI SIĘ WIĘCEJ NIŻ 5 MINUT.
2. ZAWODNIK WZBRANIA SIĘ GRAĆ POD KIERUNKIEM WYZNACZONEGO
SĘDZIEGO.
3. ZAWODNIK ODCHODZI OD STOŁU PRZED ZAKOŃCZENIEM SPOTKANIA.

IX. PROTESTY I ODWOŁANIA
WSZYSTKIE PROTESTY I ODWOŁANIA POWINNY BYĆ SKŁADANE PISEMNIE,
OPATRZONE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM I CZYTELNYM PODPISEM OSOBY
SKŁADAJĄCEJ PROTEST. PROCEDURA TA POWINNA NASTĄPIĆ
BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU SPOTKANIA PO UPRZEDNIM
POINFORMOWANIU ARBITRA O ZAMIARZE WNIESIENIA UWAG DO PROTOKOŁU
SPOTKANIA.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU Z SIEDZIBĄ W RADZYMINIE
PRZY UL. JANA PAWŁA II 20.
PRZETWARZA DANE OSOBOWE ZAWARTE W FORMULARZU ZGŁOSZENIA DO
ZAWODÓW WYŁĄCZNIE W CELU PRZEPROWADZENIA I ORGANIZACJI
IMPREZY.
DANE NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE ŻADNYM INNYM PODMIOTOM. DANE SĄ
CHRONIONE ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ICH WGLĄDU I
POPRAWIANIA. ADMINISTRATOR DANYCH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
WYKORZYSTANIA DANYCH W ZAKRESIE WIZERUNKU, IMIENIA I NAZWISKA,
NAZWY MIEJSCOWOŚCI, SZKOŁY W CELACH PROMOCYJNYCH W POSTACI
PUBLIKACJI W MEDIACH, SZCZEGÓLNIE W STOSUNKU DO OSÓB I KLUBÓW,
KTÓRE ZOSTANĄ WYRÓŻNIONE ZA ŚWIADOMĄ ZGODĄ OSOBY, KTÓREJ DANE
DOTYCZĄ.

XI. UWAGI KOŃCOWE
1. PRZY REJESTRACJI WYMAGANA JEST LEGITYMACJA SZKOLNA, BĄDŹ
DOWÓD OSOBISTY.
2. WYMAGANE JEST OBUWIE NA ZMIANĘ Z NIEBRUDZĄCĄ PODESZWĄ
ORAZ STRÓJ SPORTOWY (SPODENKI I KOSZULKA).
3. ZAWODNICY BIORĄCY UDZIAŁ W TURNIEJU OBOWIĄZANI SĄ DO
PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU I PRZEPISÓW GRY.
4. ZAWODNICY PONOSZĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA
SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ SIEBIE.
5. ZAWODNICY BIORĄCY UDZIAŁ W TURNIEJU GRAJĄ NA WŁASNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
6. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ZASAD REGULAMINU POTWIERDZONY JEST
ZGŁOSZENIEM SIĘ DO TURNIEJU.
7. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA
UDZIAŁ
W ROZGRYWKACH OSÓB CHORYCH I EWENTUALNYCH WYNIKŁYCH Z
TEGO KONTUZJI, WYPADKÓW I URAZÓW.
8. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ
KONTUZJE, WYPADKI URAZY ORAZ KOSZTY LECZENIA WYNIKŁE Z
TYTUŁU UDZIAŁU W ZAWODACH, W TYM DOJAZDU NA Z TURNIEJU
WŁĄCZNIE.
9. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA
SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UTRATY MIENIA W TRAKCIE ZAWODÓW.
10.NAD POPRAWNOŚCIĄ PRZEBIEGU TURNIEJU CZUWA ORGANIZATOR.
XII. POZSTAŁE POSTANOWIENIA
1. PRAWO DO INTERPRETACJI REGULAMINU TURNIEJU ZASTRZEGA
SOBIE ORGANIZATOR.
2. W KWESTIACH NIEOBJĘTYCH REGULAMINEM OSTATECZNĄ DECYZJĘ
PODEJMUJE ORGANIZATOR.
3. W SZATNI NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ RZECZY WARTOŚCIOWYCH.
4. KAŻDY UCZESTNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEDMIOTY
WARTOŚCIOWE OSOBIŚCIE.
5. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO INTERPRETACJI I DECYZJI
WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZAWODAMI.

Miejsce bitwy