luty 16 sob 2019

Turniej IV Memoriał Małgorzaty Kowalskiej w tenisie stołowym- turniej 3 termin

zakończony
Kategorie
  1. 0:00 - wiekowa
  2. 0:00 - open
  3. 0:00 -

REGULAMIN
III Memoriału Małgorzaty Kowalskiej w tenisie stołowym

I. Cel

1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Jabłonna i Powiatu Legionowskiego
2. Promowanie aktywnego wypoczynku.
3. Uczczenie pamięci wieloletniej prezes Lotos Jabłonna – Małgorzaty Kowalskiej.

II. Organizator i Patronaty

1. LKS Lotos Jabłonna,
2. Sędzią Głównym zawodów jest Michał Machnacki, Maria Smuga
3. Patronaty:

Starosta Powiatu Legionowskiego - Pan Robert Wróbel
Wójt Gminy Jabłonna - Pan Jarosław Chodorski

Gazeta Powiatowa

III. Termin i miejsce zawodów

1. Impreza odbywa się w terminie: grudzień 2018 – marzec 2019, w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie, przy ulicy Szkolnej 2

I turniej - 8 grudnia
II turniej - 12 stycznia 2019
III turniej – 16 lutego 2019
IV turniej – 16 marca 2019 Finał

IV. Kategorie wiekowe:
Oddzielnie Dziewczęta i chłopcy!!!
1. 2010 i młodsi
2. 2008-2009
3. 2006-2007
4. 2004-2005
5. 2000-2003

- OPEN Kobiety
- OPEN Mężczyźni
- Przyjaciółki Małgośki
- plus 40
- Samorządowcy

V. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów przez Sędziego Głównego,
- Zgłoszenia kategorii wiekowych:
Kategorie: 2010, 2008-2009, 2006-2007, 2004-2005, 2001-2003
– zapisy do 8.45. Start po rozpisaniu tabel skojarzeniowych (ok. 9.00).
Kategorie: Przyjaciółki Małgośki, +40, Samorządowcy - zapisy do 9.45, Start po rozpisaniu tabel skojarzeniowych (ok. 10.00).

2 Zgłoszenia kategorii open kobiet i mężczyzn – do godz. 13.00. Start po rozpisaniu tabel skojarzeniowych. W kategorii open kobiet i mężczyzn obowiązuje wpisowe 10 zł.

VI. Nagrody i Sponsorzy

1. Na koniec cyklu:
- za miejsca I – III pamiątkowe statuetki, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe
- w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn:
za 1 miejsce – nagroda o wartości 300zł, za 2 miejsce – nagroda o wartości 200zł, za 3 miejsce – nagroda o wartości 100zł.
- niespodzianki na ostatnim turnieju :)

VII. System rozgrywek i przepisy gry

1. Obowiązują przepisy PZTS,

2. Zawody rozgrywane będą systemem pucharowym do trzech wygranych setów (W zależności od ilości uczestników: 16 osób – do dwóch przegranych poniżej 8 zawodników – każdy z
każdym),

3. Punktacja za każdy turniej:

1. 30 punktów
2. 28 punktów
3. 26 punktów
4. 24 punkty
5-6. 20 punktów
7-8. 18 punktów
9-12. 15 punktów
13-16. 12 punktów
17-24. 10 punktów
25-32. 5 punktów
33 i niżej 1punkt

4. Aby zostać klasyfikowanym w całym cyklu trzeba wziąć udział w 3 z 4 turniejów

5. Jeżeli po ostatnim turnieju dwóch lub więcej zawodników posiada identyczną ilość punktów o miejscu w klasyfikacji decyduje ostatni marcowy turniej. Można wystąpić wyłącznie w swojej kategorii wiekowej a dodatkowo w OPEN.

IX. Przepisy porządkowe

1. Zawodnicy i zawodniczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach,
2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem,
3. Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na buty z przeznaczeniem do sportów halowych,
4. Zawodnicy/zawodniczki występują w turnieju na własną odpowiedzialność,
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW,
6. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada,
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry,
8. Każdy z uczestników turniejów zapisując się do turniejów wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych organizatorów, w szczególności zdjęć i materiałów wideo.
9. Turniej rozgrywany jest piłeczkami dostarczonymi przez organizatora, chyba że dwóch zawodników zgodzi się na grę własnymi plastykowymi,
10. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny.
Pokaż mniej

Miejsce bitwy