Sala Hala Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie

Szkolna 2, 05-110 Jabłonna, Poland , liczba stołów: 10

Opis sali
Hala jest przy szkole podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie
Zorganizowane turnieje