luty 17 sob 2018

Turniej III Memoriału Małgorzaty Kowalskiej w tenisie stołowym 2017/2018 - 3 turniej

zakończony
Kategorie
 1. 9:00 - szkoła podstawowa (dziewczęta – rocznik urodzenia 2008 i młodsi)
 2. 9:00 - szkoła podstawowa (chłopcy - rocznik urodzenia 2008 i młodsi)
 3. 9:00 - szkoła podstawowa (dziewczęta – rocznik urodzenia 2007-2005)
 4. 9:00 - szkoła podstawowa (chłopcy - rocznik urodzenia 2007-2005)
 5. 9:00 - szkoła podstawowa (szkoły podstawowe i byłe gimn. chłopcy – rocznik urodzenia 2004-2002)
 6. 9:00 - szkoła podstawowa (- szkoły podstawowe i byłe gimn. dziewczęta – rocznik urodzenia 2004-2002)
 7. 9:00 - open (open kobiety)
 8. 9:00 - open (open mężczyźni)
 9. 9:00 - wiekowa (Przyjaciółki Małgośki)
 10. 9:00 - plus 40
 11. 9:00 - Samorządowcy

I. Cel 

1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Jabłonna i Powiatu Legionowskiego 
2. Promowanie aktywnego wypoczynku. 
3. Uczczenie pamięci wieloletniej prezes Lotos Jabłonna – Małgorzaty Kowalskiej. 

II. Organizator i Patronaty

1. Lotos Jabłonna, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie ...
2. Sędzią Głównym zawodów jest Michał Machnacki. 
3. Patronaty

Wójt Gminy Jabłonna p. Jarosław Chodorski
Starostwo Powiatowe w Legionowie

Gazeta Powiatowa

III. Termin i miejsce zawodów 

1. Impreza odbywa się w terminie: grudzień 2017 – marzec 2018, w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie, przy ulicy Szkolnej 2 

I turniej - 2 grudnia 
II turniej - 13 stycznia 2018
III turniej – 17 lutego 2018
IV turniej – 17 marca 2018 Finał

IV. Kategorie wiekowe 

- Szkoły podstawowe dziewczęta – rocznik urodzenia 2008 i młodsi
- Szkoły podstawowe chłopcy - rocznik urodzenia 2008 i młodsi
- Szkoły podstawowe dziewczęta – rocznik urodzenia 2007-2005
- Szkoły podstawowe chłopcy - rocznik urodzenia 2007-2005
- szkoły podstawowe i byłe gimn. chłopcy – rocznik urodzenia 2004-2002
- szkoły podstawowe i byłe gimn. dziewczęta – rocznik urodzenia 2004-2002
- OPEN Kobiety 
- OPEN Mężczyźni
- Przyjaciółki Małgośki
- plus 40
- Samorządowcy

V. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów przez Sędziego Głównego, 
- Zgłoszenia kategorii wiekowych - szkoły podstawowe i byłe gimnazjum, plus 40 i samorządowcy – zapisy do 10.00. Start po rozpisaniu tabel skojarzeniowych.

2 Zgłoszenia kategorii open kobiet i mężczyzn – do godz. 13.00. Start po rozpisaniu tabel skojarzeniowych. W kategorii open kobiet i mężczyzn obowiązuje wpisowe 10 zł. 

VI. Nagrody i Sponsorzy

1. Na koniec cyklu: 
- za miejsca I – III pamiątkowe statuetki, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe
- w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn:
za 1 miejsce – nagroda o wartości 300zł, za 2 miejsce – nagroda o wartości 200zł, za 3 miejsce – nagroda o wartości 100zł.
- niespodzianki na ostatnim turnieju :)

2. Sponsorzy (w trakcie uzupełniania)
- Delikatesy Fenix
- Przewozy Autokarowe Krzysztof Romatowski
- Drukarnia Robert Zawadzki
- Translud Jan Domosławski
- Woda Kryształ Grzegorz Kanigowski

VII. System rozgrywek i przepisy gry 

1. Obowiązują przepisy PZTS,

2. Zawody rozgrywane będą systemem pucharowym do trzech wygranych setów (W zależności od ilości uczestników: 16 osób – do dwóch przegranych poniżej 8 zawodników – każdy z 
każdym),

3. Punktacja za każdy turniej:

1. 30 punktów 
2. 28 punktów 
3. 26 punktów 
4. 24 punkty
5. 21 punktów
6. 20 punktów 
7. 19 punktów
8. 18 punktów
9-12. 15 punktów
13-16. 12 punktów 
17-24. 10 punktów 
25-32. 5 punktów 
33 i niżej 1punkt 

4. Aby zostać klasyfikowanym w całym cyklu trzeba wziąć udział w 3 z 4 turniejów 

5. Jeżeli po ostatnim turnieju dwóch lub więcej zawodników posiada identyczną ilość punktów o miejscu w klasyfikacji decyduje ostatni marcowy turniej. Można wystąpić wyłącznie w swojej kategorii wiekowej a dodatkowo w OPEN. 

IX. Przepisy porządkowe 

1. Zawodnicy i zawodniczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach, 
2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, 
3. Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na buty z przeznaczeniem do sportów halowych, 
4. Zawodnicy/zawodniczki występują w turnieju na własną odpowiedzialność, 
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW, 
6. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada, 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry, 
8. Każdy z uczestników turniejów zapisując się do turniejów wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych organizatorów, w szczególności zdjęć i materiałów wideo.
9. Turniej rozgrywany jest piłeczkami dostarczonymi przez organizatora, chyba że dwóch zawodników zgodzi się na grę własnymi plastykowymi, 
10. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny.

Miejsce bitwy