wrzesień 13 nie 2020

Turniej Grand Prix Kóz w Tenisie Stołowym "Złota Koza 2020"- III turniej

zakończony
Kategorie
  1. 9:00 - wiekowa (dzieci i młodzież do lat 12) - brak wpisowego
  2. 9:00 - wiekowa (młodzież do lat 18) - brak wpisowego
  3. 10:00 - open (do 39 lat) - 20 zł
  4. 12:00 - weteran (40-59 lat) - 20 zł
  5. 12:00 - weteran (60 +) - 20 zł
  6. 12:00 - open (senior) - 20 zł
Plakat turnieju Grand Prix Kóz w Tenisie Stołowym "Złota Koza 2020"- III turniej

 

Regulamin Grand Prix Kóz w tenisie stołowym „ZŁOTA KOZA 2020”

 

1. Organizator: Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach

 

2. Termin i miejsce:

I turniej 16.02.2020 /niedziela/

II turniej 10.05.2020 /niedziela/

III turniej 13.09.2020 /niedziela/

IV turniej 13.12.2020/niedziela/

 

– od 9.00 do 11.30 kategorie młodzieżowe

– od 10.00 – kategoria OPEN 

– od 12.00 do 18.30 – poszczególne kategorie wiekowe

 

Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach pl. Ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy

 

3. Kategorie:

a. dzieci i młodzież do 12 lat (rocznik 2009 i młodsi) oraz do 18 lat (rocznik 2003 i młodsi – do II ligi włącznie)

b. seniorzy do 39 lat (do III ligi włącznie)

c. weterani 40 - 59 lat (do III ligi włącznie)

d. weterani 60 +

e. seniorzy OPEN (do III ligi włącznie)

Uwaga: Kategoria będzie rozgrywana, jeżeli zgłosi się do niej minimum 5 zawodników lub zawodniczek. W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych zawodników lub zawodniczek niż 5 osób, kategoria będzie łączona z kategorią wyższą i w tej kategorii będzie punktowana.

 

4. Klasyfikacja Generalna: W klasyfikacji Generalnej Grand Prix będą brane punkty z 3 najlepszych turniejów, zdobyte w danej kategorii wiekowej. W przypadku równej ilości punktów o kolejności zadecyduje lepsze miejsce w grudniowym turnieju. Regulamin Grand Prix Kóz w tenisie stołowym „ZŁOTA KOZA 2020” 2

5. System rozgrywek: W zależności od ilości uczestników w danych kategoriach.

 

6. Zgłoszenia:

W dniu turnieju od 8.00-11.30 wraz z opłatą wpisowego dokonaną w dniu zawodów. Zgłoszenia do kategorii OPEN tylko do godziny 10:00. Po rozpoczęciu rywalizacji w kategorii OPEN możliwość zapisania się tylko do poszczególnych kategorii wiekowych. Zawodnicy najpierw udają się do kasy Centrum Sportowo – Widowiskowego, aby opłacić wpisowe, a następnie z pokwitowaniem wpłaty muszą zgłosić się do sędziego głównego celem wpisania się na listę startową.

 

7. Zasady finansowania/ wpisowe:

a. dzieci i młodzież do 18 lat w kategorii amatorzy – bezpłatnie,

b. osoby dorosłe (seniorzy, seniorki oraz weterani) - 25,00 zł - 2 kategorie,

c. osoby dorosłe (seniorzy, seniorki oraz weterani) - 20,00 zł - 1 kategoria,

d. koszty organizacyjne turnieju (hala, sędzia, nagrody, posiłek) pokrywa organizator.

 

8. Nagrody:

a. w 4 turniejach Grand Prix Kóz „ZŁOTA KOZA 2020”, w kategorii młodzieżowej za miejsca 1,2,3 medale i dyplomy, b. w kategorii seniorów i seniorek oraz weteranów za miejsca 1,2,3 puchary i dyplomy, c. w klasyfikacji generalnej Grand Prix Kóz „ZŁOTA KOZA 2020”, w kategorii seniorzy i seniorki oraz weterani miejsce 1,2,3 – „Złota Koza 2020”, medale i dyplomy.

 

9. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach, pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rozegraniem turnieju. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji turnieju. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

10. Regulamin zawiera dwa załączniki, będące jego integralną częścią. Pierwszy stanowi komunikat RODO, drugi tabela z podpisami wszystkich uczestników potwierdzająca fakt zapoznania się z treścią regulaminu.

11. Postanowienia końcowe:

a. organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,

b. w sprawach rozgrywek można kontaktować się z organizatorem: info@csw.kozy.pl lub telefonicznie 33 817 57 40 lub 505 091 883,

c. organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, d. interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Miejsce bitwy