Zakończony 16 lutego 2020 09:00

Turniej Grand Prix Kóz w Tenisie Stołowym "Złota Koza 2020"- I turniej

Wyniki
Kategorie
  1. 9:00 - wiekowa (dzieci i młodzież do lat 12) - brak wpisowego
  2. 9:00 - wiekowa (młodzież do lat 18) - brak wpisowego
  3. 10:00 - open (do 39 lat) - 20 zł
  4. 12:00 - weteran (40-59 lat) - 20 zł
  5. 12:00 - weteran (60 +) - 20 zł
  6. 12:00 - open (senior) - 20 zł
Plakat turnieju Grand Prix Kóz w Tenisie Stołowym "Złota Koza 2020"- I turniej

 

Regulamin Grand Prix Kóz w tenisie stołowym „ZŁOTA KOZA 2020”

 

1. Organizator: Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach

2. Termin i miejsce:

I turniej 16.02.2020 /niedziela/

II turniej 10.05.2020 /niedziela/

III turniej 13.09.2020 /niedziela/

IV turniej 13.12.2020/niedziela/

od 9.00 do 11.30 kategorie młodzieżowe

od 10.00 – kategoria OPEN 

od 12.00 do 18.30poszczególne kategorie wiekowe

 

Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach pl. Ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy

 

3. Kategorie:

a. dzieci i młodzież do 12 lat (rocznik 2009 i młodsi) oraz do 18 lat (rocznik 2003 i młodsi – do II ligi włącznie)

b. seniorzy do 39 lat (do III ligi włącznie)

c. weterani 40 - 59 lat (do III ligi włącznie)

d. weterani 60 +

e. seniorzy OPEN (do III ligi włącznie)

Uwaga: Kategoria będzie rozgrywana, jeżeli zgłosi się do niej minimum 5 zawodników lub zawodniczek. W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych zawodników lub zawodniczek niż 5 osób, kategoria będzie łączona z kategorią wyższą i w tej kategorii będzie punktowana.

 

4. Klasyfikacja Generalna: W klasyfikacji Generalnej Grand Prix będą brane punkty z 3 najlepszych turniejów, zdobyte w danej kategorii wiekowej. W przypadku równej ilości punktów o kolejności zadecyduje lepsze miejsce w grudniowym turnieju. Regulamin Grand Prix Kóz w tenisie stołowym „ZŁOTA KOZA 2020” 2

5. System rozgrywek: W zależności od ilości uczestników w danych kategoriach.

 

 

6. Zgłoszenia:

W dniu turnieju od 8.00-11.30 wraz z opłatą wpisowego dokonaną w dniu zawodów. Zgłoszenia do kategorii OPEN tylko do godziny 10:00. Po rozpoczęciu rywalizacji w kategorii OPEN możliwość zapisania się tylko do poszczególnych kategorii wiekowych. Zawodnicy najpierw udają się do kasy Centrum Sportowo – Widowiskowego, aby opłacić wpisowe, a następnie z pokwitowaniem wpłaty muszą zgłosić się do sędziego głównego celem wpisania się na listę startową.

 

 

7. Zasady finansowania/ wpisowe:

a. dzieci i młodzież do 18 lat w kategorii amatorzy – bezpłatnie,

b. osoby dorosłe (seniorzy, seniorki oraz weterani) - 25,00 zł - 2 kategorie,

c. osoby dorosłe (seniorzy, seniorki oraz weterani) - 20,00 zł - 1 kategoria,

d. koszty organizacyjne turnieju (hala, sędzia, nagrody, posiłek) pokrywa organizator.

 

8. Nagrody:

a. w 4 turniejach Grand Prix Kóz „ZŁOTA KOZA 2020”, w kategorii młodzieżowej za miejsca 1,2,3 medale i dyplomy, b. w kategorii seniorów i seniorek oraz weteranów za miejsca 1,2,3 puchary i dyplomy, c. w klasyfikacji generalnej Grand Prix Kóz „ZŁOTA KOZA 2020”, w kategorii seniorzy i seniorki oraz weterani miejsce 1,2,3 – „Złota Koza 2020”, medale i dyplomy.

 

9. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach, pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rozegraniem turnieju. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji turnieju. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

10. Regulamin zawiera dwa załączniki, będące jego integralną częścią. Pierwszy stanowi komunikat RODO, drugi tabela z podpisami wszystkich uczestników potwierdzająca fakt zapoznania się z treścią regulaminu.

11. Postanowienia końcowe: a. organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży, b. w sprawach rozgrywek można kontaktować się z organizatorem: info@csw.kozy.pl lub telefonicznie 33 817 57 40 lub 505 091 883, c. organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, d. interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Dokumenty
Brak załączonych dokumentów do turnieju.
Miejsce bitwy