Sala Gminny Ośrodek Kultury i Sportu- CELESTYNÓW

Regucka 1, 05-430 Celestynów, Poland , liczba stołów: 10

Zorganizowane turnieje