Sala Gminny Ośrodek Kultury i Sportu- CELESTYNÓW

Celestynów, Regucka 1, liczba stołów: 10

Zorganizowane turnieje