Sala Gminny Ośrodek Kultury i Sportu- CELESTYNÓW

otwocki, Celestynów, Regucka 1, liczba stołów: 10

Zorganizowane turnieje