luty 25 nie 2018

Turniej AMATORSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO KOBIET I MĘŻCZYZN O PUCHAR WÓJTA GMINY CELESTYNÓW

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - open (kobiety)
  2. 10:00 - open (mężczyźni)
  3. 0:00 -
Plakat turnieju AMATORSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO KOBIET I MĘŻCZYZN O PUCHAR WÓJTA GMINY CELESTYNÓW

A. CEL
1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego.
2. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności.
3. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Aktywne spędzanie czasu wolnego.
B. ORGANIZATOR
* Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie ul. Regucka 1.
C. TERMIN I MIEJSCE
* Turniej odbędzie się 25 lutego 2018 r. (niedziela) o godz. 10.00 w Hali Sportowej przy ulicy
prof. Hilarego Koprowskiego 2.
D. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
* kategoria Open kobiet i mężczyzn
* ukończone 14 lat
* należy wypełnić kartę zgłoszeniową, w przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszeniową
wypełnia rodzic lub prawny opiekun.
* kartę należy złożyć w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie
przy ulicy Reguckiej 1 lub w budynku Hali Sportowej przy ulicy prof. Hilarego Koprowskiego 2
* zapisy do dnia 21 lutego 2018 r.
E. SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY
* Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.
* Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS.
* Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów.
* Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10
gramy do dwóch punktów przewagi.
F. LOSOWANIE
* Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów.

G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania regulaminu turnieju oraz Hali
Sportowej w Celestynowie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia podczas turnieju.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne
uczestników podczas trwania zawodów.
8.Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
9. Udział w turnieju jest bezpłatny.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek, który może ulec
modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników.

źródło: www
Miejsce bitwy