marzec 24 nie 2019

Turniej XIII Samorządowe Mistrzostwa Pułtuska w tenisie stołowym

zakończony
Wyniki

Wyniki kategoria open

do lat 18

Wyniki kategoria open

Kobiety

Wyniki kategoria open

do lat 40

Wyniki kategoria open

pow. lat 40

Wyniki kategoria inna

Samorządowcy

Kategorie
  1. 9:30 - open (do lat 18) - brak wpisowego
  2. 10:30 - open (Kobiety) - brak wpisowego
  3. 11:00 - open (do lat 40) - brak wpisowego
  4. 11:00 - open (pow. lat 40) - brak wpisowego
  5. 12:00 - inna (Samorządowcy) - brak wpisowego
Plakat turnieju XIII Samorządowe Mistrzostwa Pułtuska w tenisie stołowym

Kategorie mistrzostw:

„A” do 18 lat dziewcząt - godz. 9:30

„B” do lat 18 chłopców - godz. 9:30

„C” OPEN kobiet - godz. 10:30

„D” do lat 40 - godz. 11:00

„E” powyżej 40 lat - godz. 11:00

„F” Samorządowa - godz. 12:00 (sołtysi, radni, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek samorządowych)

 Miejsce i termin zawodów:

wszystkie spotkania XIII Samorządowych Mistrzostw Pułtuska w Tenisie Stołowym odbędą się w kolejne niedziele marca: 10, 17, 24.03.2019 r. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pułtusku od godz. 9.00:

1. oficjalne otwarcie mistrzostw – godz. 11:00,

2. losowanie zawodników wg grup – pkt III regulaminu.

Uczestnictwo:

1. w XIII Samorządowych Mistrzostwach Pułtuska w Tenisie Stołowym w każdej kategorii bierze udział dowolna ilość zawodników,

2. zgłoszenia zawodników przyjmowane będą w dniu zawodów, na 30 min. przed rozpoczęciem rozgrywek,

3. warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest brak przeciwwskazań lekarskich, strój sportowy oraz obuwie na zmianę (nie robiące śladów na sportowej podłodze),

4. w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

System rozgrywek:

a) w grach pojedynczych obowiązuje system do dwóch porażek, polegający na eliminowaniu zawodników z mistrzostw po dwóch porażkach,

b) zawodnik po jednej porażce gra po lewej stronie tabeli o 3. miejsce,

c) spotkania rozgrywane będą do 3 wygranych setów do 11 pkt., piłeczkami 40 mm,

d) dopuszcza się rozegranie poszczególnych kategorii systemem „każdy z każdym” (decyzję podejmuje sędzia główny). 

Nagrody i wyróżnienia: 1. zdobywcy od miejsc I – III w każdej kategorii rozgrywek otrzymują medale i pamiątkowe dyplomy. 2. puchary dla trzech najlepszych sołectw w punktacji drużynowej.

Pozostałe informacje na plakacie

Regulamin: http://www.mosir.pultusk.pl/images/stories/2019/regulamin24.pdf

 

 

Miejsce bitwy