marzec 17 nie 2019

Turniej XIII Samorządowe Mistrzostwa Pułtuska w tenisie stołowym

zakończony
Kategorie
  1. 9:30 - open (do lat 18) - brak wpisowego
  2. 10:30 - open (Kobiety) - brak wpisowego
  3. 11:00 - open (do lat 40) - brak wpisowego
  4. 11:00 - open (pow. lat 40) - brak wpisowego
  5. 12:00 - Samorządowcy - brak wpisowego
Plakat turnieju XIII Samorządowe Mistrzostwa Pułtuska w tenisie stołowym

Kategorie mistrzostw:

„A” do 18 lat dziewcząt - godz. 9:30

„B” do lat 18 chłopców - godz. 9:30

„C” OPEN kobiet - godz. 10:30

„D” do lat 40 - godz. 11:00

„E” powyżej 40 lat - godz. 11:00

„F” Samorządowa - godz. 12:00 (sołtysi, radni, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek samorządowych)

 Miejsce i termin zawodów:

wszystkie spotkania XIII Samorządowych Mistrzostw Pułtuska w Tenisie Stołowym odbędą się w kolejne niedziele marca: 10, 17, 24.03.2019 r. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pułtusku od godz. 9.00:

1. oficjalne otwarcie mistrzostw – godz. 11:00,

2. losowanie zawodników wg grup – pkt III regulaminu.

Uczestnictwo:

1. w XIII Samorządowych Mistrzostwach Pułtuska w Tenisie Stołowym w każdej kategorii bierze udział dowolna ilość zawodników,

2. zgłoszenia zawodników przyjmowane będą w dniu zawodów, na 30 min. przed rozpoczęciem rozgrywek,

3. warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest brak przeciwwskazań lekarskich, strój sportowy oraz obuwie na zmianę (nie robiące śladów na sportowej podłodze),

4. w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

System rozgrywek:

a) w grach pojedynczych obowiązuje system do dwóch porażek, polegający na eliminowaniu zawodników z mistrzostw po dwóch porażkach,

b) zawodnik po jednej porażce gra po lewej stronie tabeli o 3. miejsce,

c) spotkania rozgrywane będą do 3 wygranych setów do 11 pkt., piłeczkami 40 mm,

d) dopuszcza się rozegranie poszczególnych kategorii systemem „każdy z każdym” (decyzję podejmuje sędzia główny). 

Nagrody i wyróżnienia: 1. zdobywcy od miejsc I – III w każdej kategorii rozgrywek otrzymują medale i pamiątkowe dyplomy. 2. puchary dla trzech najlepszych sołectw w punktacji drużynowej.

Pozostałe informacje na plakacie

Regulamin: http://www.mosir.pultusk.pl/images/stories/2019/regulamin24.pdf

 

 

Miejsce bitwy