listopad 16 sob 2019

Turniej XI Otwarty Turniej Amatorski o Puchar Hałcnowa w Tenisie Stołowym

zakończony
Kategorie
  1. 9:30 - open (senior amator) - 15 zł
  2. 9:30 - wiekowa (do 40 lat włącznie) - 15 zł
  3. 9:30 - wiekowa (41 lat – 60 lat włącznie) - 15 zł
  4. 9:30 - wiekowa (powyżej 61 lat) - 15 zł
  5. 9:30 - open (Kobiety amatorki) - 15 zł
Plakat turnieju XI Otwarty Turniej Amatorski o Puchar Hałcnowa w Tenisie Stołowym
1. ORGANIZATOR:
Parafialno – Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 334.
 
2. CELE:
– upowszechnianie gry tenisa stołowego,
– wyłonienie mistrza Hałcnowa w Tenisie Stołowym roku 2019.
 
3. TERMIN i MIEJSCE:
Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 28 w Bielsku – Białej ul. Wyzwolenia 343.
Sobota – 16 listopada 2019 roku
 
4. PROGRAM :
Godz. 8:30-9:00 – przyjmowanie zgłoszeń
Godz. 9:00 – losowanie
Godz. 9:30 – rozpoczęcie turnieju
Dekoracja zwycięzców odbędzie się do 15 minut po rozegraniu ostatniego meczu.
 
5. UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni amatorzy, którzy:
• zapoznają się z regulaminem i zobowiążą się go przestrzegać,
• posiadają własny sprzęt do gry,
• opłacą wpisowe: 15 zł; /druga kat. 5 zł/,
• dokonają terminowego zgłoszenia do zawodów.
Udział w zawodach mogą wziąć również:
– zawodnicy zrzeszeni – 45 lat ukończone w tym roku kalendarzowym i starsi, 2001 i młodsi,
– byli zawodnicy, którzy mają co najmniej 3 lata przerwy w rozgrywkach PZTS.
 
6. KLASYFIKACJA :
• Grupa I senior amator open.
• Grupa II kat. wiekowa do 40 lat włącznie.
• Grupa III kat. wiekowa 41 lat – 60 lat włącznie.
• Grupa IV kat. wiekowa powyżej 61 lat.
• Grupa V kobiety amatorki OPEN.
 
7. NAGRODY :
Za zdobycie I, II oraz III miejsca w poszczególnych kategoriach nagrodą są puchary.
 
8. PRZEPROWADZENIE TURNIEJU:
A. Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym, do dwóch przegranych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
B. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względu na liczbę zawodników.
C. Pary do gry kojarzone będą poprzez losowanie.
D. Prowadzone będą tylko gry singlowe.
E. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup w przypadku małej liczby zawodników.
F. Zawodnik ma prawo gry w kat. OPEN oraz w jednej z powyższych kategorii.
 
9. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do zawodów przyjmuje: Parafialno – Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” Bielsko-Biała pod nr tel. 696593100 oraz w dniu rozgrywek biuro zawodów.
 
10. UWAGI KOŃCOWE:
A. Zawodnicy, kibice zobowiązani są do posiadania obuwia zamiennego.
B. Zmian w regulaminie może dokonać tylko Organizator.
C. Organizator pokrywa koszty organizacyjne.
D. Wszelkie koszty związane z udziałem w zawodach: wpisowe, dojazd itp. pokrywają uczestnicy
E. Ubezpieczenie zawodnika we własnym zakresie.
F. Sędziego Głównego powołuje Organizator.
G. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią Głównym.
 
Miejsce bitwy