Sala Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 28

Bielsko-Biała, Bielsko-Biała, Wyzwolenia 343, liczba stołów: 10

Wynajem
brak danych
Opis sali
Hala szkolna należąca do SP nr 28 w Bielsku-Białej
Zorganizowane turnieje