marzec 30 sob 2019

Turniej Wiosenne Grand Prix Skierniewic Tenisa Stołowego / Etap 1

zakończony
Kategorie
  1. 15:00 - amator - 20 zł
  2. 15:00 - zawodnik z licencją PZTS - 20 zł
  3. 15:00 - Niepełnosprawni - 20 zł
  4. 15:00 - open (dzieci) - 10 zł
Plakat turnieju Wiosenne Grand Prix Skierniewic Tenisa Stołowego / Etap 1

WIOSENNE GRAND PRIX SKIERNIEWIC
W TENISIE STOŁOWYM
I ETAP

DATA: sobota 30 marca 2019
MIEJSCE: Hala Sportowo-Widowiskowa nr 1 w Skierniewicach
ORGANIZATOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach, K.S. Legion Skierniewice
SYSTEM ROZGRYWANIA – turniej rozgrywany systemem dostosowanym do ilości zgłoszonych, z podziałem na kategorie wiekowe lub/i zaawansowania, w zależności od ilości zgłoszonych; każdy uczestnik może zagrać tylko w jednej kategorii, minimum dwie gry, gra o każde miejsce w pierwszej ósemce, w każdej kategorii.

UCZESTNICZYĆ MOGĄ:
amatorzy (podział na kategorie wiekowe, uzależniony od ilości zgłoszonych)
dzieci (urodzeni w 2001 i młodsi z podziałem na kategorie wiekowe w zależności od ilości zgłoszonych)
zawodnicy z licencją PZTS
zawodnicy niepełnosprawni
*zawodnicy niepełnosprawni posiadający licencję PZTS będą mogli zdecydować, w której kategorii będą startować

PROGRAM ZAWODÓW:

od 13 do 14:00 – weryfikacja zgłoszeń
od 13 do 14.50 - hala udostępniona dla zawodników na rozgrzewkę
15:00 – otwarcie zawodów i rozpoczęcie gier

ZGŁOSZENIA: przyjmowane tylko pisemną drogą elektroniczną:
e-mail m.szyszczynska@osirskierniewice.pl, do godziny 16:00 w piątek 29 marca 2019.
lub w dniu turnieju u sędziego głównego w godzinach między 13 a 14

Uczestnicy: nazwisko i imię, rocznik, miejscowość, telefon/mail do kontaktu.
Na fanpage OsirSkierniewice na facebooku w wydarzeniu tego turnieju będzie można sprawdzić status swojego zgłoszenia.
Losowanie grup odbędzie się w dniu turnieju około godziny 14:30.

System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszeń, z założeniem, że każdy uczestnik rozegra minimum 2 gry, w przedziale 1-8, gry będą o każde miejsce.
Spotkania rozgrywane będą do trzech wygranych setów we wszystkich kategoriach z wyłączeniem dzieci poniżej lat 12 (gra do dwóch wygranych setów do 11 punktów).
Uczestnicy zajmujący miejsca od 1 do 8, po każdym etapie otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej:
1 - 10 pkt
2 - 8 pkt
3 - 7 pkt
4 - 6 pkt
5 - 5 pkt
6 - 4 pkt
7 - 3 pkt
8 - 1 pkt.
W przypadku, jeśli w jakiejś kategorii wiekowej w kolejnych cyklach zgłosi się liczba uczestników nie pozwalająca na rozegranie minimum 2 meczów, zawodnik zostanie przesunięty do innej kategorii, a punkty za udział w turnieju zostaną mu zaliczone w jego kategorii.

WPISOWE:
20 zł – kategorie: amatorzy, zawodnicy z licencją PZTS oraz niepełnosprawni
10 zł - kategoria dzieci
KONTAKT: Monika Szyszczyńska, tel. 500-401-497,
mail m.szyszczynska@osirskierniewice.plNAGRODY:
Za 1 etap Grand Prix uczestnicy plasujący się na miejscach 1m - 3m w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe medale.

Po III etapie Grand Prix Skierniewic – organizator przewiduje nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 4 w każdej kategorii
UWAGI:
Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje opiekun prawny. Każdy uczestnik musi posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia i miejsce zamieszkania (Skierniewice, powiat Skierniewice).
Grający sami pokrywają koszty uczestnictwa (organizatorzy wystawiają potwierdzenie opłaty wpisowego – paragon).
Sędziego głównego i jego zastępce wyznacza organizator, a sędziów liczących sędzia główny typuje spośród uczestników.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych.
Uczestnicy turnieju biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Na terenie hali obowiązuje kategoryczny zakaz palenia wszystkich papierosów i spożywania alkoholu i innych niedozwolonych używek.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przebieralniach.
Organizator decyduje we wszystkich nieujętych w regulaminie oraz spornych sprawach.

Miejsce bitwy