marzec 09 sob 2019

Turniej Turnieje tenisa stołowego w Pawłowicach- III turniej

zakończony
Kategorie
  1. 9:00 - wiekowa (0 -18 lat)
  2. 9:00 - wiekowa (19- 45 lat)
  3. 9:00 - weteran (od 46 lat wzwyż)
  4. 9:00 - open
Plakat turnieju Turnieje tenisa stołowego w Pawłowicach- III turniej

Turnieje tenisa stołowego w Pawłowicach

 · Organizatorzy: Paweł Suchodolski

Maksymalna ilość uczestników danej kategorii to 48.

Turnieje rozgrywane na 6 stołach.

Cykl turniejów tenisa stołowego.


Regulamin:


1. Cel.
◦ popularyzacja tenisa stołowego
◦ promocja gminy Pawłowice,
◦ propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
◦ popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji


2. Organizator:
◦ TKKF Rozwój Pawłowice


3. Terminy i miejsce:
- Hala Liceum Ogólnokształcącego w Pawłowicach im. Jana Pawła II ul. J. Pukowca 5
◦ I turniej 23.02.2019r.
◦ II turniej 24.02.2019r.
◦ III turniej 9.03.2019r.
◦ IV turniej 10.03.2019r.


4. Kategorie:
◦ 0 – 18 lat
◦ 19 – 45 lat
◦ od 46 lat wzwyż
◦ OPEN


5. Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii w przypadku małej ilości uczestników.

6. Turniej przeznaczony dla mieszkańców gminy Pawłowice oraz zaproszonych gości.


7. Zgłoszenia przyjmowane będą każdorazowo na miejscu w dniu imprezy w godz. 9:00-9:45


8. Wpisowe:
◦ 1 kategoria - 10 zł
◦ 2 kategoria - 5 zł
◦ kategoria do 18 lat - 5 zł


9. Klasyfikacja generalna:
◦ Do klasyfikacji Generalnej będą brane wyniki z 3 najlepszych turniejów, w danych kategoriach wiekowych. W przypadku takiej samej ilości punktów decyduje wynik z ostatniego turnieju.


10. System rozgrywek:
◦ W zależności od ilości uczestników w danych kategoriach, grupowy bądź system gry „do 2 przegranych spotkań”. W systemie „do 2 przegranych spotkań” po 1 przegranym meczu można maksymalnie zdobyć 3 miejsce.


11. Sędziowie:
◦ Organizator zabezpiecza sędziego głównego, który prowadzi tabele turniejów i nadzoruje przebieg zawodów. Spotkania przy stołach prowadzą sędziowie wyznaczeni przez sędziego głównego.


12. Postanowienia końcowe:
◦ Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego turnieju oraz przedstawiciela organizatora.
◦ Organizator zabezpiecza pomoc medyczną
◦ Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży
◦ Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.


13. Nagrody:
◦ W zależności od zajętych miejsc:
▪ dla mieszkańców gminy – puchary, nagrody rzeczowe
▪ dla zaproszonych gości spoza gminy - puchary


14. Punktacja:
◦ 1 miejsce – 100 pkt
◦ 2 miejsce – 80 pkt
◦ 3 miejsce – 70 pkt
◦ 4 miejsce – 60 pkt
◦ 5-6 miejsce – 50 pkt
◦ 7-8 miejsce – 40 pkt
◦ 9-12 miejsce – 30 pkt
◦ 13-16 miejsce – 20 pkt
◦ 17-24 miejsce – 10 pkt

Miejsce bitwy