czerwiec 14 pią 2019

Turniej Turnieje tenisa stołowego Bemowo - Brygadzistów (14 czerwca 2019)

zakończony
Kategorie
 1. 16:00 - szkoła podstawowa (kl. I-III) - brak wpisowego
 2. 16:00 - szkoła podstawowa (kl. IV-VI) - brak wpisowego
 3. 16:00 - szkoła podstawowa (kl. VII- II i III Gimnazjum) - brak wpisowego
 4. 16:00 - open (open) - brak wpisowego
Plakat turnieju Turnieje tenisa stołowego Bemowo - Brygadzistów (14 czerwca 2019)

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO na Bemowie

1. Cel:

Celem turnieju jest:

– popularyzacja tenisa stołowego,

– aktywne spędzanie czasu wolnego,

– integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Organizator:
Dzielnica Bemowo (URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY)

3. Termin i miejsce:

Godzina rozpoczęcia turnieju: 16.00 – rozgrzewka przy stołach tenisowych, 17.00 mecze grupowe.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 301 ul. Brygadzistów 18 w Warszawie.

4. Kategorie wiekowe:
Szkoła Podstawowa – kl. I-III dziewczęta i chłopcy

Szkoła Podstawowa – kl. IV-VI dziewczęta i chłopcy

Szkoła Podstawowa kl. VII oraz II i III kl. gimnazjum dziewczęta i chłopcy

Kategoria open – kobiety i mężczyźni powyżej 16 roku życia.

5. System rozgrywek i przepisy gry:

  • a) turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych,
  • b) pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt.,
  • c) turniej rozgrywany będzie systemem mieszanym,
  • d) w turnieju biorą udział dzieci, młodzież szkolna i dorośli,
  • e) mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS,
  • f) mecze sędziują sędziowie (nauczyciele w-f).
  • g) Ewentualne kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga główny sędzia turnieju.
  • h) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek.
  • i) Nagrody otrzymują zwycięzcy danego cyklu turnieju – osoba, która zdobędzie najwięcej punktów w całym cyklu. Za każdorazowe 1 miejsce – 32 pkt. 2 miejsce-30pkt. 16 miejsce-2pkt. 17 miejsce-1pkt. kolejne miejsca 1 pkt. za udział.
  • j) W przypadku remisu o zwycięstwie decyduje:

– większa ilość zwycięstw danego zawodnika
– lepsza lokata w ostatnim turnieju.

6. Zgłoszenia i losowanie:

  • a) zgłoszenie chęci uczestnictwa w dniu pierwszych zawodów ok. godz. 17.00
  • b) odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się na chwilę przed rozpoczęciem rozgrywek – turnieju,7. Warunki uczestnictwa:
  • a) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju (rakietka, obuwie zmienne, koszulka, spodenki itp.),8. Organizator zapewnia:
  • a) obsługę sędziowską i techniczną (stoły tenisowe, piłeczki),
  • b) nagrody w postaci medali i dyplomów na koniec edycji wiosennej i jesiennej.    

9. Postanowienia końcowe:

  • Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
  • Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki.
  • Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i Organizator.
  • Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
  • Nagrody ufundowane zostaną przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa – Dzielnica Bemowo.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
  • Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. Więcej informacji w dniu rozpoczęcia turnieju u osób koordynujących przebieg zawodów.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Miejsce bitwy