luty 24 nie 2019

Turniej Turniej Tenisa Stołowego Amatorów- Sępólno Krajeńskie

zakończony
Kategorie
 1. 10:00 - amator (Kobiety) - 10 zł
 2. 10:00 - amator (Mężczyźni) - 10 zł
 3. 10:00 - Debel - 10 zł
 4. 10:00 - Kategoria dziewcząt rocznik 2003 - 2005 - 10 zł
 5. 10:00 - Kategoria: Chłopców rocznik 2003 - 2005 - 10 zł
Plakat turnieju Turniej Tenisa Stołowego Amatorów- Sępólno Krajeńskie

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO AMATORÓW

1. CEL:

- popularyzacja gry w tenisa stołowego

- wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach oraz najlepszego miksta

- umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównania swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej

- promocja miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

2. ORGANIZATOR:

- Organizatorem rozgrywek jest Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

3. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:

- Turniej odbędzie się 24 luty 2019r. (niedziela) od godz. 1000 na hali Krajna Arena w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, przy ul. Chojnickiej 19.

4. UCZESTNICTWO:

- W zawodach mogą brać udział zawodnicy niezrzeszeni oraz tenisiści zrzeszeni nie biorący udziału w rozgrywkach PZTS w sezonie 2018/2019.

- Uczestnikiem turnieju może zostać każdy bez względu na wiek, czy płeć.

- Zawodnicy niepełnoletni muszą dostarczyć organizatorowi zgodę rodziców na grę.

- W kategoriach seniorskich obowiązuje wpisowe - 10zł od osoby.

5. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:

- Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (536-149-106), mailowo (biuro@csir-sepolno.pl) lub osobiście w dniu turnieju do godz. 9.30.

- Do rywalizacji zostaną dopuszczone osoby, które spełniają wymaganie w pkt. 4.

6. PRZEPISY GRY:

- Mecze rozgrywane będą do 3 wygranych setów (set do 11).

- W trakcie całego meczu zawodnik może poprosić o jedną minutową przerwę w grze.

- Pozostałe zasady zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego.

7. SYSTEM GRY:

- System rozgrywania turnieju w poszczególnych kategoriach zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń;

- Aby dana kategoria była rozgrywana musi wziąć w niej udział min 5 osób;

8. KATEGORIE:

a) Rozgrywki prowadzone będą w następujących kategoriach:

 • Kobiety:
  • Dziewczęta (rocznik 2006 i młodsze);
  • Dziewczęta (rocznik 2005-2003);
  • Singel kobiet Open (rocznik 2002 i starsze);
 • Mężczyźni:
  • Chłopcy (rocznik 2006 i młodsi);
  • Chłopcy (rocznik 2005-2003);
  • Singel mężczyzn Open (rocznik 2002 i starsi);
 • Mikst;

9. NAGRODY:

a) Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzymuje nagrody rzeczowe oraz

   dyplomy;

10. OPIEKA MEDYCZNA:

a) Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność;

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Zawody przeprowadzone zostaną na 12 stołach.

- Każda osoba uczestnicząca w rozgrywkach powinna być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie odpowiada za poniesione przez uczestników rozgrywek szkody materialne oraz uszczerbki na zdrowiu.

- Wszystkich uczestników jak i kibiców obowiązują przepisy PZTZ oraz Regulamin korzystania z obiektów CSiR w Sępólnie Krajeńskim.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek przed i w trakcie zawodów oraz ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.

Miejsce bitwy