Zakończony 04 lutego 2018 09:00

Turniej Turniej jubileuszowy 50 lat tenisa stołowego amatorów w Lublinie

Wyniki

Wyniki kategoria szkoła podstawowa

Wyniki kategoria wiekowa

od 16 do 40 lat

Wyniki kategoria wiekowa

od 41 do 60 lat

Wyniki kategoria wiekowa

powyżej 60

Wyniki kategoria open

Kategorie
  1. 9:00 - szkoła podstawowa
  2. 10:00 - wiekowa (od 16 do 40 lat)
  3. 11:00 - wiekowa (od 41 do 60 lat)
  4. 11:00 - wiekowa (powyżej 60)
  5. 12:00 - open
Plakat turnieju Turniej jubileuszowy 50 lat tenisa stołowego amatorów w Lublinie System rozgrywek: Zawody zostaną rozegrane na 12 stołach Andro i Donic (piłeczku celuoidowe) systemem "do dwóch przegranych" partii. Parta do trzeba wygranych setów. W kategorii "OPEN" w zależności od ilości zgłośzonych osób systemem pucharowym lub jak wyżej. Każdy zawodnik rozegra minimum 3 mecze (gramy o miejsca) Sprawy finansowe: Młodzież Szkół Podstawowych ucestniczy bezpłatnie. Pozostałych obowiązuje wpisowe w wysokości 10 zł. Zgłoszenia: Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 2 lutego (piątek) do godz. 15 na adres mailowy Stwoarzyszenia LLTSA@LLTSA.pl lub telefinicznie 604789827 Robert Grabczak, 6 64467110 - Piotr Milczek. W zgłoszeniu oprócz nazwiska i mienia prosimy podać datę urodzenia i miejsce zamieszkania.
Miejsce bitwy