marzec 24 nie 2019

Turniej Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Charsznicy

zakończony
Kategorie
 1. 10:00 - open - brak wpisowego
Plakat turnieju Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Charsznicy

REGULAMIN

OTWARTEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
„Sportowe Powitanie wiosny”

Organizator: GOK Charsznica pod patronatem Gminy Charsznica

 1. Termin i miejsce:

24 marca 2019 roku o godz. 10:00,

hala sportowa w Charsznicy, ul. Mickiewicza 1A
 

 1. Cele turnieju:
 • popularyzacja tenisa stołowego,
 • aktywne spędzanie czasu wolnego.
 1. Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów u organizatorów od godz. 9:30 do 9:45.
 2. Kategoria: OPEN
 3. Nagrody:

Za miejsca 1-3 przewidziane są puchary i dyplomy.

 1. Postanowienia końcowe:
 • Wszystkich zawodników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe.
 • Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
 • Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga Organizator.
 • Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i Regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i Organizatora turnieju.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
Miejsce bitwy