luty 24 nie 2019

Turniej OPEN PZTS GDAŃSK - 3 turniej

zakończony
Kategorie
 1. 10:00 - open
 2. 10:00 - open (Kobiety)
 3. 10:00 - dzieci
Plakat turnieju OPEN PZTS GDAŃSK - 3 turniej
 
Turniej odbywać się będzie cyklicznie w każdą drugą i trzecią niedzielę miesiąca.

Terminy: 13.01, 17.02, 24.02, 10.03, 24.03, 14.04 - cykl 6 turniejów.

Miejsce: Sala w Centrum Szkolenia PZTS, ul.Meissnera 3, 80-462 Gdańsk

SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY
W rozgrywkach zawodnicy podzieleni są na: grupa OPEN, grupa KOBIETY, grupa dzieci do lat 16
- W turnieju mogą brać udział zawodnicy do drugiej ligi włącznie.
- Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.
- Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego wg regulaminu PZTS.
- Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów.
- Mecze sędziują sędziowie oraz zawodnicy przez nich wyznaczeni.
- Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzygają sędziowie turnieju.
- Uczestnicy są dzieleni do grup maksymalnie 6 osobowych. W grupach następują gry każdy z każdym.
- Dalsza część turnieju jest zależna od ilości uczestników. Sędzia turnieju decyduje czy rozgrywane będą następne grupy lub system radziecki. W przypadku rozgrywania grup uczestnicy zajmujący 1 miejsce grają w grupie A, zawodnicy z drugą lokatą w grupie B i tak do 6 miejsca w grupie F.
- Końcowa klasyfikacja będzie zliczała 5 najlepszych występów w turnieju.

- Punktacja:
1 miejsce - 100 pkt
2 miejsce - 90 pkt
3 miejsce - 80 pkt
4 miejsce - 70 pkt
5 miejsce - 60 pkt
6 miejsce - 50 pkt
Miejsca 7 - 12 - 45 pkt
Miejsca 13 - 18 - 40 pkt
Miejsca 19 - 24 - 35 pkt
Miejsca 25 - 30 - 30 pkt
Miejsca 31 - 36 - 25 pkt
Miejsca 37 - 42 - 20 pkt
Miejsca 43 - 48 - 15 pkt
Miejsca 49 - 54 - 10 pkt
Miejsca 55 - 60 - 5 pkt

LOSOWANIE
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu turnieju. Zawodnicy będą rozstawieni wg aktualnej klasyfikacji. Osoby nie biorące udziału prędzej w turnieju będą losowane.

Za zwycięstwo grupy końcowej zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe za każdy turniej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy /bez białych koszulek/.
2. Gramy piłkami Tibhar 3*
3. Zawodnicy muszą posiadać swój sprzęt do gry.
4. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
5. Uczestnicy turnieju są zobowiązaniu do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Osoby niepełnoletnie musza posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek, który może ulec modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników.

Informacja o biletach

 • Bilet normalny
   
  20 zł
 • Bilet ulgowy
   
  10 zł
Zapisy do godz. 20:00 w każdą sobotę przed turniejem na email: centrum.szkolenia@pzts.pl

Wpisowe za turniej wynosi 20zł dla kategorii OPEN i kobiety oraz 10zł dla kategorii dzieci do lat 16. Wpisowe uiszcza się u organizatora do godz. 9:30 przed rozpoczęciem turnieju.
Miejsce bitwy