maj 10 nie 2020

Turniej OPEN PZTS GDAŃSK -10.05.2020

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - open - 25 zł
  2. 10:00 - open (Kobiety) - 25 zł
  3. 10:00 - wiekowa (dzieci do lat 12) - 15 zł
Plakat turnieju OPEN PZTS GDAŃSK -10.05.2020
 
 

OPEN PZTS GDAŃSK

2020

Terminy

Turniej odbywać się będzie cyklicznie wg harmonogramu.

 9.02, 16.02, 8.03, 15.03, 12.04, 19.04, 10.05, 14.06.2020 – cykl 8 turniejów.


Miejsce: Sala w Centrum Szkolenia PZTS, ul.Meissnera 3, 80-462 Gdańsk


LOSOWANIE
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu turnieju. Zawodnicy będą rozstawieni wg aktualnej klasyfikacji. Osoby nie biorące udziału wcześniej w turnieju będą losowane.

Za zwycięstwo grupy końcowej zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe za każdy turniej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy /bez białych koszulek/.
2. Gramy piłkami Tibhar 3*
3. Zawodnicy muszą posiadać swój sprzęt do gry.
4. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
5. Uczestnicy turnieju są zobowiązaniu do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Osoby niepełnoletnie musza posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek, który może ulec modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników.

 

Miejsce bitwy