grudzień 07 pią 2018

Turniej Nocne Grand Prix o Puchar Dyrektora GOSiR Komorniki w Tenisie Stołowym /sezon 2018/2019- 4 Nocne GP (Grudzień)

zakończony
Kategorie
  1. 19:00 - open (do 3 ligi włącznie) - 25 zł
Plakat turnieju Nocne Grand Prix o Puchar Dyrektora GOSiR Komorniki w Tenisie Stołowym /sezon 2018/2019- 4 Nocne GP (Grudzień)

Regulamin Rozgrywek Nocnego Grand Prix o Puchar Dyrektora GOSiR Komorniki w Tenisie Stołowym na sezon 2018/2019

1. Nazwa cyklu:

1.1. Nocne Grand Prix o Puchar Dyrektora GOSiR Komorniki w Tenisie Stołowym (dalej nazywane Nocne GP lub GP)

2. Organizatorzy:

2.1. GOSiR Komorniki

2.2. LKS Wielkopolska Komorniki – sekcja tenisa stołowego

2.3. Vasco Sport – Kamil Waskowski

2.4. Koordynator Nocnego GP – Jacek Waskowski

3. Cel:

3.1. Popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego.

3.2. Popularyzacja gminy Komorniki jako gminy otwartej na sport.

3.3. Integracja środowiska pasjonatów tenisa stołowego.

3.4. Promowanie aktywnego trybu życia jako formy profilaktyki zdrowotnej.

3.5. Umożliwienie rywalizacji amatorów z zawodnikami licencjowanymi.

4. Termin i miejsce:

4.1. Osiem cyklicznych turniejów singlowych rozgrywanych w każdy pierwszy piątek miesiąca w hali sportowej w Komornikach przy ul. Jeziornej 3 (stadion), według poniższego kalendarza:

4.1.1. Wrzesień – 31.08.2018 (piątek) godz. 19.00 – 1 Nocne GP,

4.1.2. Październik – 5.10.2018 (piątek) – 2 Nocne GP,

4.1.3. Listopad – 2.11.2018 (piątek) – 3 Nocne GP,

4.1.4. Grudzień – 7.12.2018 (piątek) – 4 Nocne GP,

4.1.5 Styczeń – 4.01.2019 (piątek) – 5 Nocne GP,

4.1.6. Luty – 1.02.2019 (piątek) – 6 Nocne GP,

4.1.7. Marzec – 1.03.2019 (piątek) – 7 Nocne GP,

4.1.8. Kwiecień – 5.04.2019 (piątek) – 8 Nocne GP.

4.2. Start Nocnego GP – zawsze godz. 19.00, kończymy MECZEM FINAŁOWYM!!!!

5. Warunki uczestnictwa:

5.1. Nocne GP rozgrywane jest w grze pojedynczej, w jednej kategorii „OPEN” z osobną klasyfikacją AMATORÓW(zawodników bez licencji).

5.2. W każdym turnieju cyklu GP uczestniczyć mogą maksymalnie zawodnicy trzecio ligowi.

5.3. Listę zawodników ustala Organizator na wniosek chętnych uczestników.

5.4. Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w GP jest:

5.4.1. Opłacenie wpisowego w dniu zawodów w wysokości 20 zł.

5.4.2. Zapisy osobiste w dniu zawodów do godz.18.45.

5.5. Każdy z uczestników GP ubezpiecza się we własnym zakresie i bierze udział na własną odpowiedzialność.

6. Organizacja zawodów.

6.1. Nocny GP rozgrywany jest systemem grupowo-pucharowym lub pucharowym (system radziecki), na czterech stołach. System rozgrywek ustala w dniu zawodów organizator.  

6.2. W cyklu prowadzona będzie klasyfikacja punktowa mające na celu wyłonienie kolejności miejsc we wszystkich turniejach cyklu według punktacji określonej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

6.3. W pierwszym turnieju rozstawieni będą najlepsi zawodnicy z I Nocnego GP. W kolejnych turniejach rozstawieni będą zawodnicy, którzy w poprzednim turnieju zajęli czołowe lokaty, pozostali będą losowani bez rozstawienia.  

6.4. Klasyfikacja końcowa cyklu będzie sumą rezultatów zawodnika z 6-ciu (najlepszych) turniejów cyklu (2 najsłabsze będą odliczane). Aby być branym pod uwagę w klasyfikacji końcowej, trzeba wystąpić w minimum pięciu turniejach.

6.5. W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników osiągnie po odpisaniu 2 najsłabszych turniejów taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będzie miejsce w 1-wszym odliczonym turnieju, jeżeli i to będzie takie samo liczony będzie 2-gi odliczony turniej. Następnie pod uwagę będzie brana ilość wyższych miejsc w poszczególnych turniejach.

6.6. Po każdym kolejnym GP, na facebook i stronie internetowej www.gosirkomorniki.pl, opublikowana zostanie informacja o aktualnej klasyfikacji.

6.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozegrania kolejnych GP po wcześniejszym ogłoszeniu.

6.8. Organizator podczas każdego GP zapewnia poczęstunek i ciepłe napoje (kawa/herbata/ciastka).

6.9. Organizator nie odpowiada za wypadki i kontuzje odniesione w czasie turnieju.

6.10. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na udostępnianie Imienia i Nazwiska(na potrzeby tabel klasyfikacyjnych oraz relacji tekstowych) oraz zamieszczaniu zdjęć na portalach społecznościowych „facebook” w ramach relacji zdjęciowej.

7. Nagrody i wyróżnienia

7.1. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-6 w klasyfikacji końcowej OPEN (po zsumowaniu rezultatów za 6 najlepszych turniejów) zostaną nagrodzeni pucharami/statuetkami oraz atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

7.2. W klasyfikacji AMATORÓW nagrodzonych zostanie trzech najlepszych zawodników.

7.3. Na koniec cyklu wyłoniona i nagrodzona zostanie również najlepsza kobieta.

7.4. Dodatkowo podczas ostatniego turnieju wśród wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w co najmniej 5 turniejach zostaną rozlosowane nagrody – niespodzianki.

7.4. Mile widziani sponsorzy poszczególnych turniejów!

8. Kontakt do organizatora

8.1.1. Jacek Waskowski– wasek1@o2.pl - tel. 604-373-903

Miejsce bitwy