sierpień 24 sob 2019

Turniej IV Grand Prix Tychów w Tenisie Stołowym w grach pojedynczych OPEN 2019

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - amator (Kobiety) - brak wpisowego
  2. 10:00 - amator (Mężczyźni) - brak wpisowego
Plakat turnieju IV Grand Prix Tychów w Tenisie Stołowym w grach pojedynczych OPEN 2019

I. Organizatorzy.

Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach.

II. Zapisy, miejsce zawodów.

ZAPISY w dniu zawodów – sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 7 w Tychach ul. Browarowa 1a.

III. Warunki uczestnictwa.

W GP Tychów NIE mogą brać udziału zawodnicy, którzy są zrzeszeni w Polskim Związku Tenisa Stołowego – posiadają licencję. Każdy uczestnik musi przekazać organizatorowi KARTĘ ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ z własnoręcznym podpisem, co oznacza, że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach – w tym zagrożenie wypadkami, możliwości obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć te ryzyko (Zał. 1). Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć Organizatorowi „KARTĘ ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ - ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA” (Zał. 2) Przekazanie Organizatorowi karty zgłoszenia i oświadczenia oraz przystąpienie do udziału w zawodach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu zawodów. W przypadku niedostarczenia karty zgłoszenia i oświadczenia uczestnik nie zostanie dopuszczony do zawodów.

IV. Terminy.

I zawody 9.02.2019 – zapisy od godz. 9.00 – 9.45 start godz. 10.00

II zawody 2.03.2019 – zapisy od godz. 9.00 – 9.45 start godz. 10.00

III zawody 27.04.2019 – zapisy od godz. 9.00 – 9.45 start godz. 10.00

IV zawody 24.08.2019 - zapisy od godz. 9.00 – 9.45 start godz. 10.00

Organizator zastrzega sobie zmianę terminów zawodów bez podania przyczyn. V. Kategorie: Mężczyźni OPEN; Kobiety OPEN VI. Sposób rozgrywania zawodów i punktacja. Zawody rozgrywa się systemem do dwóch przegranych. w drabince z przodu o miejsca 1, 2, 3, 4, natomiast w drabince z tyłu o miejsca: 5, 6, 7, 8, i do przedziałów 9-12, 13-16, 17-24, 25-32, 33- 48, itd.

Szczegółowe informacje w regulaminie: https://mosir.tychy.pl/upload/pdf/folders/83/iii-gp-tychow-w-tenisie-stolowym-w-grach-pojedynczych-open-2019-regulamin.pdf

Miejsce bitwy