styczeń 20 sob 2018

Turniej IV Grand Prix Mińska Mazowieckiego w tenisie stołowym w sezonie 2017/2018

zakończony
Kategorie
  1. 9:00 - open
Plakat turnieju IV Grand Prix Mińska Mazowieckiego w tenisie stołowym w sezonie 2017/2018

Cel zawodów:
- Popularyzacja sportów rakietowych,
- Promocja sportu jako sposobu na spędzanie wolnego czasu,
- Popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród mieszkańców powiatu, miasta i okolic,


Organizatorzy:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim
tel.: 25 752 24 46, mosir@mosir.org.pl,
Dział Organizacji Imprez i Sportu Młodzieżowego, tel.: 25 752 75 13, imprezy@mosir.org.pl


Terminy i Miejsce rozgrywek:
- Terminy:
21 października, 18 listopada, 16 grudnia 2017,
20stycznia, 17 lutego, 24 marca 2018 oraz
21 kwietnia 2018 Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Tenisie Stołowym
- Miejsce: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3 (dawne Gimnazjum Miejskie nr 2),
ul. Budowlana 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
- Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w dniu zawodów od godz. 9.30
do 9.50. Start gier godz. 10.00,

Warunki uczestnictwa
- Zawody rozgrywane są w kategorii OPEN. W grand prix mogą wziąć udział wszyscy chętni
powyżej 16 roku życia,
- Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest podpisanie oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie, starcie na własną
odpowiedzialność oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaświadczenia
dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy). W imieniu małoletniego oświadczenie
podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Oświadczenia dostępne są w dniu turnieju w
biurze zawodów w godz. 9.30-9.50.


System rozgrywek:
- Rodzaje gier: pojedyncze,
- System rozgrywek: do dwóch porażek z grą o miejsca 1-16,
- Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZTS,
- Punktacja za poszczególne miejsca: 1 – 40pkt, 2 – 32pkt, 3 – 25pkt, 4 – 19pkt, 5-6 -14pkt,
7-8-10pkt, 9-12-7pkt, 13-16-5pkt, 17-24-3pkt, 25 i poniżej 1 pkt
- Suma punktów ma wpływ na rozstawienie w kolejnym turnieju,

Nagrody:
- Za zajęcie miejsc 1-8 w klasyfikacji ogólnej zawodnicy otrzymają puchary/statuetki
i nagrody rzeczowe,
- Podsumowanie, wręczenie pucharów/statuetek i nagród rzeczowych dla najlepszych
zawodników całego cyklu odbędzie się podczas Mistrzostw Mińska Mazowieckiego w Tenisie
Stołowym w dniu 21 kwietnia 2018,

Sprawy organizacyjne:
- Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać rakietkę do gry w tenisa stołowego,
- Organizator zapewnia piłki do gry,
- Zawodnicy zobowiązani są: do gry w strojach sportowych i obuwiu przeznaczonym do
sali gimnastycznej oraz do zachowania ogólnie przyjętych zasad sportowego zachowania
poszanowania rywali i punktualności,
- Organizator wyznacza sędziego turnieju odpowiedzialnego za przebieg zawodów.
Sędziemu przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów,
- Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne, wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem,
przejazdami oraz wyżywieniem pokrywają zawodnicy we własnym zakresie,
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali bądź szatniach
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki i problemy zdrowotne
uczestników podczas trwania zawodów,
- Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu, zmianę miejsca i daty rozgrywania
turniejów po uprzednim minimum tygodniowym umieszczeniu zmian na stronie
internetowej www.mosir.org.pl i profilu facebook Ośrodka
Serdecznie zapraszamy!

źródło: www
Miejsce bitwy