październik 12 sob 2019

Turniej III Turniej Grand Prix Śląska Amatorów

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - amator (kategoria A - do 21 lat ) - 5 zł
  2. 10:00 - amator (kategoria B - 22-40 lat) - 15 zł
  3. 10:00 - amator (kategoria C - 41-55 lat) - 15 zł
  4. 10:00 - amator (kategoria D - pow. 55 lat ) - 15 zł
  5. 10:00 - open (kategoria E - kobiety open) - 15 zł
  6. 13:00 - amator (F - Kategoria open) - 15 zł

REGULAMIN

TURNIEJÓW GRAND PRIX ŚLĄSKA AMATORÓW W TENISIE STOŁOWYM

CEL TURNIEJU: Popularyzacja tenisa stołowego na terenie Śląska, podnoszenie umiejętności sportowych zawodników UKS „Chorzów” oraz wyłonienia najlepszych zawodników i zawodniczek w różnych kategoriach wiekowych.

MIEJSCE ZAWODÓW:

Cykl zawodów o Grand Prix Śląska Amatorów będzie się składał z 4 turniejów, które zostaną rozegrane w w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 22 w Chorzowie, ul. Św. Piotra 9a.  

Turniej zostanie przeprowadzony na 9 stołach.

UCZESTNICTWO: W kategoriach mogą wziąć udział: - zawodnicy UKS „Chorzów”, - amatorzy, którzy nie ukończyli 40 lat i nigdy nie uczestniczyli w rozgrywkach PZTS, lub mają co najmniej 2 lata nie biorą udziału w rozgrywkach PZTS, - zawodnicy zrzeszeni w PZTS, którzy ukończyli 40 lat i nie grają wyżej niż w III lidze.

KATEGORIE WIEKOWE: Turnieje rozgrywane będą w następujących kategoriach: - Kategoria A    - Zawodnicy do 21 lat (rocznik 1997 i młodsi), - Kategoria B    - Zawodnicy 22-40 lat (rocznik 1976-1996), - Kategoria C    - Zawodnicy 41-55 lat (rocznik 1963-1977), - Kategoria D    - Zawodnicy pow. 55 lat (rocznik 1962 i starsi), - Kategoria E    - Kobiety bez ograniczenia wiekowego, - Kategoria F    - Amatorzy nie zrzeszeni w PZTS i zawodnicy zrzeszeni do III ligi    (obowiązuje dwuletnia karencja gry w rozgrywkach pow. III ligi)

SYSTEM ROZGRYWEK: Zawody w kategoriach wiekowych rozegrane zostaną system do dwóch przegranych meczów do 3 wygranych setów (3:1, 3:1, 3:2) do 11 punktów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywania turnieju lub połączenia kategorii w przypadku małej ilości zawodników. W pierwszych rundach w ramach możliwości nie będą mogli się spotkać zawodnicy z jednego klubu.

ROZSTAWIENIE: Zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostaną rozstawieni wg wyników poprzednich turniejów z cyklu Grand Prix Śląska Amatorów.

WPISOWE DO ZAWODÓW: - wpisowe do zawodów wynosi 15 zł za pierwszą kategorię i 10 zł za drugą kategorię, dla młodzieży szkolnej wpisowe wynosi 5 zł za każdą kategorię.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM TURNIEJÓW: do 9.45    - potwierdzenia udziału w turnieju,  9.50        - losowanie gier,    10.00       - rozpoczęcie gier w kategoriach A, B, C, D, E 12.00       - rozpoczęcie gier w kategorii F około godz. 14.00-15.00 - zakończenie zawodów - wręczenie pucharów i nagród rzeczowych.    NAGRODY: Dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii ufundowane zostaną nagrody rzeczowe.

Dla najlepszych trzech zawodników w całym cyklu turniejów ufundowane zostaną nagrody, a dla najlepszy zawodnik otrzyma puchar.

 

Miejsce bitwy