październik 20 sob 2018

Turniej I Grand Prix Mińska Mazowieckiego w tenisie stołowym w sezonie 2018/2019

zakończony
Kategorie
  1. 9:30 - open
Plakat turnieju I Grand Prix Mińska Mazowieckiego w tenisie stołowym w sezonie 2018/2019

Cel zawodów:
• Popularyzacja sportów rakietowych,
• Promocja sportu jako sposobu na spędzanie wolnego czasu,
• Popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród mieszkańców powiatu, miasta i okolic,


Organizatorzy:
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim
tel.: 25 752 24 46, mosir@mosir.org.pl,
Dział Organizacji Imprez i Sportu Młodzieżowego, tel.: 25 752 75 13, imprezy@mosir.org.pl

Terminy i Miejsce rozgrywek:
• Terminy:
20 października, 17 listopada, 15 grudnia 2018,
19 stycznia, 16 lutego, 23 marca 2019 oraz
21 kwietnia 2018 Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Tenisie Stołowym
• Miejsce: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3 (dawne Gimnazjum Miejskie nr 2),
ul. Budowlana 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
• Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w dniu zawodów od godz. 9.00
do 9.20. Start gier godz. 09.30,


Warunki uczestnictwa
• Zawody rozgrywane są w kategorii OPEN. W grand prix mogą wziąć udział wszyscy chętni
powyżej 16 roku życia,
• Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest podpisanie oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie, starcie na własną
odpowiedzialność oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaświadczenia
dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy). W imieniu małoletniego oświadczenie
podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Oświadczenia dostępne są w dniu turnieju w
biurze zawodów w godz. 9.00-9.20.


System rozgrywek:
• Rodzaje gier: pojedyncze,
• System rozgrywek: do dwóch porażek z grą o miejsca 1-16,
• Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZTS,
• Punktacja za poszczególne miejsca: 1 – 40pkt, 2 – 32pkt, 3 – 25pkt, 4 – 19pkt, 5-6 -14pkt,
7-8-10pkt, 9-12-7pkt, 13-16-5pkt, 17-24-3pkt, 25 i poniżej 1 pkt
• Suma punktów ma wpływ na rozstawienie w kolejnym turnieju,


Nagrody:
Dział Organizacji Imprez i Sportu Młodzieżowego MOSiR,
ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
tel. 25 752 75 13, e-mail: imprezy@mosir.org.pl,
• Za zajęcie miejsc 1-8 w klasyfikacji ogólnej zawodnicy otrzymają puchary/statuetki
i nagrody rzeczowe,
• Podsumowanie, wręczenie pucharów/statuetek i nagród rzeczowych dla najlepszych
zawodników całego cyklu odbędzie się podczas Mistrzostw Mińska Mazowieckiego w Tenisie
Stołowym w dniu 13 kwietnia 2019,


Sprawy organizacyjne:
• Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać rakietkę do gry w tenisa stołowego,
• Organizator zapewnia piłki do gry,
• Zawodnicy zobowiązani są: do gry w strojach sportowych i obuwiu przeznaczonym do
sali gimnastycznej oraz do zachowania ogólnie przyjętych zasad sportowego zachowania
poszanowania rywali i punktualności,
• Organizator wyznacza sędziego turnieju odpowiedzialnego za przebieg zawodów.
Sędziemu przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów,
• Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne, wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem,
przejazdami oraz wyżywieniem pokrywają zawodnicy we własnym zakresie,
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali bądź szatniach
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki i problemy zdrowotne
uczestników podczas trwania zawodów,
• Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu, zmianę miejsca i daty rozgrywania
turniejów po uprzednim minimum tygodniowym umieszczeniu zmian na stronie
internetowej www.mosir.org.pl i profilu facebook Ośrodka
Serdecznie

źródło: www
Miejsce bitwy