kwiecień 10 sob 2021

Turniej Grand Prix Mińska Mazowieckiego w tenisie stołowym w sezonie 2020/2021 - termin 7

zakończony
Kategorie
  1. 9:00 - open - brak wpisowego
Plakat turnieju Grand Prix Mińska Mazowieckiego w tenisie stołowym w sezonie 2020/2021 - termin 7
Ping pong czas START!!!! Zapraszamy na nowy sezon rozgrywkowy! Gościnna Szkoła nr 3 przy ul. Budowlanej będzie ponownie gościła nas w swoich progach. Impreza realizowana w obostrzeniach sanitarnych - maska, dystans i dezynfekcja obowiązkowa! (gramy oczywiście bez masek, ale obowiązują one na terenie szkoły) Obowiązkowo też doskonała życiowa forma, po to by powalczyć o wysokie lokaty. Zapraszamy, bo to świetna, klimatyczna impreza 🙂 I ludzie fajni - już kilka lat z nami 🙂 DOŁĄCZ DO NAS!!!

Cel zawodów:
• Popularyzacja sportów rakietowych,
• Promocja sportu jako sposobu na spędzanie wolnego czasu,
• Popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród mieszkańców powiatu, miasta i okolic,

Organizatorzy:
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim spółka z o. o.
tel.: 25 752 24 46, mosir@mosir.org.pl,
Dział Organizacji Imprez i Sportu Młodzieżowego, tel.: 25 752 75 13, imprezy@mosir.org.pl

Terminy i Miejsce rozgrywek:
• Terminy:
24 października, 21 listopada, 19 grudnia 2020,
23 stycznia, 20 lutego, 20 marca 2021 oraz
10 kwietnia 2021 Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Tenisie Stołowym
• Miejsce: Hala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Budowlana 2, 05-300 Mińsk
Mazowiecki,
• Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w dniu zawodów od godz. 9.00
do 9.20. Start gier godz. 09.30,
Warunki uczestnictwa
• Zawody rozgrywane są w kategorii OPEN. W grand prix mogą wziąć udział wszyscy chętni
powyżej 13 roku życia,
• Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest podpisanie oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie, starcie na własną
odpowiedzialność oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaświadczenia
dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy). W imieniu małoletniego oświadczenie
podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Oświadczenia dostępne są w dniu turnieju w biurze
zawodów w godz. 9.00-9.20,

System rozgrywek:
• Rodzaje gier: pojedyncze,
• System rozgrywek: do dwóch porażek z grą o miejsca 1-16,
• Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZTS,
• Punktacja za poszczególne miejsca: 1 – 40pkt, 2 – 32pkt, 3 – 25pkt, 4 – 19pkt, 5-6 -14pkt,
7-8-10pkt, 9-12-7pkt, 13-16-5pkt, 17-24-3pkt, 25 i poniżej 1 pkt,
• Suma punktów ma wpływ na rozstawienie w kolejnym turnieju,
Dział Organizacji Imprez i Sportu Młodzieżowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Mińsku Mazowieckim sp. z o. o.
ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
tel. 25 752 75 13, e-mail: imprezy@mosir.org.pl,

Nagrody:
• Za zajęcie miejsc 1-8 w klasyfikacji ogólnej zawodnicy otrzymają puchary/statuetki
i nagrody rzeczowe,
• Dla najmłodszego uczestnika aktywnie uczestniczącego w turniejach przewidziana jest
nagroda,
• Podsumowanie, wręczenie pucharów/statuetek i nagród rzeczowych dla najlepszych
zawodników całego cyklu odbędzie się podczas Mistrzostw Mińska Mazowieckiego w Tenisie
Stołowym w dniu 10 kwietnia 2021,

Sprawy organizacyjne:
• Zawodnicy zobowiązani są do utrzymania dystansu społecznego oraz zakrywania ust
maseczką lub przyłbicą lub do momentu rozpoczęcia gry przy stole,
• Zawody odbywają się bez udziału publiczności,
• Przed wejściem na hale gimnastyczną zawodnicy zobowiązani są do dezynfekcji dłoni,
• Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać rakietkę do gry w tenisa stołowego,
• Organizator zapewnia piłki do gry,
• Zawodnicy zobowiązani są: do gry w strojach sportowych i obuwiu przeznaczonym do
sali gimnastycznej oraz do zachowania ogólnie przyjętych zasad sportowego zachowania
poszanowania rywali i punktualności,
• Organizator wyznacza sędziego turnieju odpowiedzialnego za przebieg zawodów.
Sędziemu przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów,
• Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne, wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem,
przejazdami oraz wyżywieniem pokrywają zawodnicy we własnym zakresie,
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali bądź szatniach,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki i problemy zdrowotne
uczestników podczas trwania zawodów,
• Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu, zmianę miejsca i daty rozgrywania
turniejów po uprzednim minimum tygodniowym umieszczeniu zmian na stronie internetowej
www.mosir.org.pl i profilu facebook spółki
Miejsce bitwy