Stół betonowy Park Zielone Odolany

Jana Kazimierza, 05-077 Warszawa, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Stół jest postawiony na podłożu tartanowym. Wysokość stołu jest prawidłowa. Brakuje lampy i ławeczki.