Sala Park Kultury w Powsinie

Maślaków 1, 02-973 Warszawa, Poland , liczba stołów: 10

Opis sali
Park Kultury w Powsinie to popularne miejsce wypoczynku i rekreacji w południowej części Warszawy. Opis firmy Park Kultury w Powsinie rok założenia 1948 Park Kultury w Powsinie położony jest na górnym tarasie skarpy warszawskiej stanowiącej onegdaj wysoki brzeg pradoliny rzeki Wisły. Jego sąsiadami są: od wschodu dzielnica Warszawa-Wilanów, od południa Ogród Botaniczny PAN i gmina Konstancin-Jeziorna, od zachodu tereny rolne wsi Łęczyca, a od północy rezerwat przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”. Tradycje rekreacyjno-sportowe rejonu Powsina sięgają okresu z przed II Wojny Światowej. Funkcjonował tu w latach 1938 – 1939 klub golfowy „Country Club”, po którym pozostał m.in. drewniany budynek dawnej kawiarni oraz altanka wejściowa – dawna kasa i wejście na tereny klubu. Po wojnie tereny klubu przejęło Miasto Warszawa i przystosowano je dla potrzeb wypoczynku świątecznego mieszkańców Warszawy. W roku 1948 na bazie dawnego klubu powołano Ośrodek Wczasów Świątecznych, który od tego momentu do dziś (od 1963r. pod obecną nazwą) służy kolejnym pokoleniom Warszawiaków jako popularne miejsce wypoczynku. Park Kultury w 2008 roku obchodził 60 – lecie. Park Kultury w Powsinie wraz z Lasem Kabackim są od lat doskonałym miejscem na weekendowe wycieczki rodzinne oraz codzienny wypoczynek. Położony na górnym tarasie skarpy warszawskiej, mającej na tym odcinku 8 – 10 m wysokości, posiada płaski, łagodnie pofałdowany teren, lekko opadający w kierunku wschodnim. Dodatkowo park przedzielony jest wąwozem o długości 750 m i głębokości 4 – 10 m. Wąwóz biegnący w kierunku wschód-zachód dzieli park na dwie części północną: o pow. ok. 16 ha, gdzie znajduje się basen kąpielowy z brodzikiem, zespół domków turystycznych, wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego, pawilon sportowo-turystyczny z kortami tenisowymi, boiska do siatki, kosza, piłki plażowej, ścianka wspinaczkowa, ogród zabaw dla dzieci, amfiteatr oraz punkty gastronomiczne i całoroczne punkty poboru wód głębinowych. W części południowej intensywnie zalesionej o pow. ok. 30 ha znajdują się: boiska do piłki siatkowej, kosza, piłki nożnej oraz urozmaicone terenowo i przyrodniczo tereny do samodzielnych wypraw i wędrówek. Wędrując po Parku, docieramy na jego skraj skąd rozciąga się wspaniały widok na tereny położone poniżej. Przy dobrej, słonecznej pogodzie wzrok biegnie daleko po dolinie, aż po zalesione brzegi Falenicy i Józefowa leżących po drugiej stronie Wisły. Sama skarpa, jak i tereny Parku znajdujące się na jej koronie zachowały malownicze zadrzewienie z takimi okazami jak : sosny stojące przy pętli autobusowej, grupy dębów w wielu fragmentach Parku oraz ciekawie prezentujące świerki srebrne i jarzębina płacząca oraz okalające je szpalery żywotników olbrzymich rosnących w ogrodzie regularnym. Poza tymi nasadzeniami planowymi, można w Parku odnaleźć wiele skupisk drzew, będących młodą sukcesją lasu na terenach porolnych. Poza walorami przyrodniczymi, południowy brzeg skarpy kryje w sobie, zachowane pozostałości okopów, jaszczy i rowów łącznikowych; stanowiących pamiątki czasów II-giej wojny światowej. Pozostała część terenu, zwykle trudno dostępna, winna służyć naturalnemu rozwojowi zwierząt i roślin. Teren Parku Kultury jest pokryty w 60% drzewami, 20% zajmują trawniki, łąki i polany pozostała część to teren zagospodarowany. Na naszym terenie znajdują się dwa obiekty zabytków przyrody Są to: dąb szypułkowy, kandelabrowy HETMAN i zespół topól czarnych. Obydwa pomniki są pod stałą opieką Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, pod którego nadzorem wykonywane są wszelkie prace pielęgnacyjne. W ostatnich latach przeprowadzono prace korekcyjne korony Hetmana, wykonano i zainstalowano pięć podpór podtrzymujących konary dębu oraz założono instalację odgromowa. Na bieżąco przeprowadzane są prace pielęgnacyjne zarówno przy samych drzewach jak i wokół nich. Z biegiem lat działania Parku Kultury doprowadziły do sytuacji, w której z nieznanego lasku na obrzeżach miasta stał się znaczącym i popularnym miejscem odpoczynku mieszkańców Warszawy. Najlepiej świadczą o tym np. czołowe miejsca w rankingu „Życia Warszawy” osiągnięte w ostatnich latach: III-cie miejsce w konkursie na: „Najlepsze miejsce zabaw dla dzieci” i II-gie miejsce na liście najlepszych basenów odkrytych w Warszawie. Takie postrzeganie w oczach Warszawiaków zmusza nas do dalszej aktywności, a przede wszystkim do ciągłej modernizacji i rozbudowy posiadanych obiektów. Dzięki zmodernizowanym na przełomie lat 2004/2005 bądź wybudowanym od podstaw obiektów - jak np.: 3 boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki siatkowej 2 boiska do piłki plażowej, 3 boiska do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią, boisko do piłki nożnej, mini-golf, ścianka wspinaczkowa o wys. 3 m, 2 stoły do tenisa stołowego, basen letni wraz z brodzikiem dla dzieci, ogród zabaw dla dzieci - mogliśmy zrealizować szereg ciekawych i nowatorskich imprez. Dla zapewnienia prawidłowego działania wszystkich obiektów, przeprowadziliśmy w roku bieżącym gruntowną modernizację sieci wod-kan. i energetycznej, co pozwoli na kontynuowanie rozbudowy i modernizacji naszych terenów i obiektów, stwarzając naszym licznym Gościom (700 tys. rocznie) coraz lepsze i ciekawsze możliwości wypoczynku. Władze M. St. Warszawy doceniając dorobek naszej 60-letniej działalności i znaczenie Parku Kultury w Powsinie dla Warszawy i Warszawiaków z dużą życzliwością skutecznie realizują misję zapewnienia możliwości ciekawego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu w warunkach atrakcyjnych przyrodniczo i programowo.
Zorganizowane turnieje