Sala NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (NOSIR Nowy Dwór Maz.)

nowodworski, Nowy Dwór Mazowiecki, Sportowa 66, liczba stołów: 6

Opis sali
steśmy jednostką budżetową, która zarządza obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 66 oraz propagujemy i organizujemy zajęcia sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic. Do zakresu NOSiR należy: Zapewnienie mieszkańcom miasta Nowy Dwór Maz., a w szczególności dzieciom i młodzieży udziału w rekreacji, sporcie masowym i kwalifikowanym. Zapewnienie społeczeństwu widowisk o walorach sportowych i estetycznych stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji. Podnoszenie poziomu i umiejętności sportowych mieszkańców, rozwijanie zainteresowań sportem i rekreacją.
Zorganizowane turnieje