grudzień 01 nie 2019

Turniej XXXVI Otwarte Mistrzostwa Rumi

zakończony
Kategorie
  1. 8:15 - weteran (pow. 45 lat) - 15 zł
  2. 8:15 - wiekowa (do 45 lat) - 15 zł
  3. 8:15 - wiekowa (rocznik 2000-2003) - brak wpisowego
  4. 9:00 - młodzik (2004-2006) - brak wpisowego
  5. 9:00 - wiekowa (dzieci (2007-2009)) - brak wpisowego
  6. 9:00 - wiekowa (dzieci (2010 i młodsi)) - brak wpisowego
  7. 9:00 - dziewczęta - brak wpisowego
Plakat turnieju XXXVI Otwarte Mistrzostwa Rumi

REGULAMIN XXXVI OTWARTYCH MISTRZOSTW RUMI W TENISIE STOŁOWYM

 I CEL IMPREZY:

 Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez masowy udział wszystkich chętnych  Popularyzacja tenisa stołowego na terenie miasta i województwa pomorskiego  Uatrakcyjnienie wolnego czasu od nauki i pracy  Wyłonienie najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych

II ORGANIZATORZY:

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi  ATS Rumia  SL SALOS Rumia

III PARTNERZY:

 Gmina Miejska Rumia  Butterfly Polska

IV TERMIN I MIEJSCE:

 Zawody odbędą się 1 grudnia 2019 r.

Zapisy w kategorii juniorów, do 45 lat oraz pow. 45 lat w godz.8:15 – 9:15 , pierwsze gry od godz. 9:30

 Zapisy w kategorii dziewcząt, dzieci i młodzieży w godz.9:00 – 9:30 , pierwsze gry godz.9:45 .

V UCZESTNICTWO:

 Mistrzostwa Rumi mają charakter otwarty.

 Prawo startu mają wszyscy chętni bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania

 Każdy zawodnik (nie dotyczy dzieci, młodzieży i juniorów) zobowiązany jest przy zgłoszeniu dokonać wpłaty (wpisowe w kat. do 45 lat i pow. 45 lat wynosi 12 zł) NI.4020.76/1/2019

 Zawody odbywają się w następujących kategoriach:

- pow. 45 lat (rok ur. 1974 i starsi)

- do 45 lat (rok ur. 1975 i młodsi)

- juniorzy (2000-2003)

- młodzież (2004-2006)

- dzieci (2007-2009)

- dzieci (2010 i młodsi)

- dziewczęta

VI SYSTEM ROZGRYWEK:

 Turniej rozgrywany będzie systemem „każdy z każdym”, „do dwóch przegranych” lub „brazylijski” w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

 W zawodach obowiązywać będzie rozstawienie według klasyfikacji po 3 turnieju „GRAND PRIX RUMI 2019/2020”.

 Liczba rozstawionych zawodników – do 50% zgłoszonych jeśli znajdują się na listach klasyfikacyjnych G.P.R.

 Zasady punktacji i rozstawienia zawodników stanowi załącznik nr 1 do regulaminu cyklu Grand Prix Rumi 2019/2020

VII NAGRODY:

 Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną ufundowane nagrody w postaci bonów oraz dyplomy i statuetki

 Dla kategorii do 45 lat oraz pow. 45 lat przewidziano nagrody finansowe oraz statuetki dla 3 pierwszych zawodników (I-200zł, II-100zł, III-70zł)

 Wśród wszystkich uczestników w kategoriach juniorów, dzieci, młodzieży oraz dziewcząt zostaną rozlosowane niespodzianki VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Każdy zawodnik może wystartować tylko w jednej kategorii wiekowej

 Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami PZTS

 Wyniki uzyskane w Mistrzostwach będą wliczane do klasyfikacji Grand Prix Rumi

 Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz własny sprzęt sportowy

 Młodzież szkolna zobowiązana jest posiadać zaświadczenie lekarskie i zgodę rodziców, seniorzy uczestniczą na własną odpowiedzialność

 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia obowiązku sędziowania spotkań

 Wszystkie sporne sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator

 Organizatorzy Otwartych Mistrzostw działają zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Miejsce bitwy