październik 11 nie 2020

Turniej XXVIII Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym

zakończony
Wyniki

Wyniki kategoria wiekowa

dziewczęta i chłopcy w kat. 7-10, 11-15 lat

Wyniki kategoria inna

osoby niepełnosprawne

Wyniki kategoria wiekowa

kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60

Wyniki kategoria wiekowa

pow.60 lat

Wyniki kategoria open

od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15,

Wyniki kategoria open

od pary zawodników do lat 15

Kategorie
  1. 9:20 - wiekowa (dziewczęta i chłopcy w kat. 7-10, 11-15 lat) - 15 zł
  2. 9:20 - inna (osoby niepełnosprawne) - 15 zł
  3. 11:00 - wiekowa (kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60) - 20 zł
  4. 11:00 - wiekowa (pow.60 lat) - 20 zł
  5. 13:00 - open (od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15,) - 25 zł
  6. 11:00 - open (od pary zawodników do lat 15) - 20 zł
Plakat turnieju XXVIII Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym

Zapraszamy !!!


Na  XXVIII Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym


Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej uprzejmie zaprasza do udziału w XXVIII Mistrzostwach Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym, które odbędą się w dniu 11.10.2020 r. (niedziela) w dużej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124A w Krakowie (obok osiedla Widok).Zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego, należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF: tkkf@tkkf.com - na trzy dni przed datą Mistrzostw, tj do dnia 08. 10. 2020 r. włącznie. Zawodnicy bez dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą dopuszczeni do turnieju.


a. Zgłoszenia indywidualne zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy zgłaszać na załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu (zgłoszenie – zgoda), z potwierdzeniem stanu zdrowia i zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich dziec-ka w zawodach.


b. Zgłoszenia indywidualne zawodników dorosłych (powyżej 18 lat) oraz zgłoszenia zbiorcze wszystkich grup wiekowych i par deblowych, dokonywane przez Kluby i inne instytucje, przesyłamy na załączniku Nr 1 do nin. Regulaminu (zgłoszenie – zgoda), z potwierdzeniem stanu ich zdrowia i akceptacją Regulaminu Mistrzostw. W zgłoszeniu należy podać nazwę klubu lub instytucji, wraz z nazwiskiem i podpisem osoby zgłaszającej.


c. Należność za wpisowe należy wpłacić na konto:

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki

31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14.

Krakowski Bank Spółdzielczy

Nr konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001


1. Prawo udziału w imprezie mają:

* dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w PZTS, a także:

* czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,

* czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,

* byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2019 roku.


2. Wpisowe w grach indywidualnych wynosi :

- dziewczęta i chłopcy w kat. 7-10, 11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych - 15 zł

- kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow.60 lat - 20 zł3. Wpisowe w grach deblowych „open” wynosi: * od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15, wpisowe wynosi 25 zł. * od pary zawodników do lat 15 wpisowe wynosi 20 zł.

3. Wpisowe w grach deblowych „open” wynosi:


* od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15, wpisowe wynosi 25 zł.


* od pary zawodników do lat 15 wpisowe wynosi 20 zł.4. Proponowany program Mistrzostw:

godz. 8:15 – 9.00 - rozgrzewka i weryfikacja zawodników.

godz. 9:00 – 9:15 - otwarcie Mistrzostw.

- godz. 9:20 – rozpoczęcie gier w kategorii dziewcząt i chłopców: 7-10 lat i 11 -15 lat

- godz. 11:00 – rozpoczęcie gier w kategoriach kobiet i mężczyzn: 16 – 45, 46-60, pow.60 lat.

godz. 13.00 – rozpoczęcie turnieju par deblowych „open”.

godz.14.30 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.

godz.15:00 – zakończenie Mistrzostw.


5. Projekt realizowany jest ze środków finansowych Województwa Małopolskiego. Szczegółowy Regulamin XXVIII Mistrzostw oraz formularze zgłoszeń i zgody rodziców na udział w zawodach zawodników niepełnoletnich (załączniki Nr 1 i Nr 2) będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz na fecebooku: facebook.com


5. Projekt realizowany jest ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.


Szczegółowy Regulamin XXVIII Mistrzostw oraz formularze zgłoszeń i zgody rodziców na udział w zawodach zawodników niepełnoletnich (załączniki Nr 1 i Nr 2) będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com


 oraz na fecebooku: www.facebook.com/MTKKF

Uwaga! Regulamin został opracowany z uwzględnieniem środków i zasad bezpieczeństwa z racji panującej pandemii CO-VID-19. Zawody będą przeprowadzone z zachowaniem aktualnych obostrzeń sanitarnych.


a. Na hali sportowej wszystkich, zarówno zawodników, jak i rodziców i opiekunów grup, obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk. Zawodnicy ściągają maseczki z twarzy tylko na czas gry przy stole. Przed każdym meczem obowiązkowo dezynfekowane będą także piłeczki.


b. Przed zawodami zawodnicy wypełniają i podpisują ankietę sanitarną. W przypadku zawodników niepełnoletnich ankietę podpisują ich rodzice bądź opiekunowie.

Tel. kontaktowy: 515.182.228 Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie

Miejsce bitwy