czerwiec 10 nie 2018

Turniej XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym PRO- FAMILIA CUP 2018

zakończony
Kategorie
  1. 0:00 - kategoria rodzic + dziecko do 11 lat – rocznik 2007 i młodsi
  2. 0:00 - kategoria rodzic + dziecko od 12 do 13 lat – rocznik 2006 - 2005
  3. 0:00 - kategoria rodzic + dziecko od 14 do 15 lat – rocznik 2004 - 2003
  4. 0:00 - kategoria rodzic + dziecko dod 16 do 17 lat - rocznik 2002, 2001
  5. 0:00 - kategoria rodzic + dziecko powyżej od 18 lat i wyżej – rocznik 2000 i starsi
  6. 0:00 - kategoria VIP– władze samorządowe, sponsorzy, prezesi, patronaci działacze
Plakat turnieju XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym  PRO- FAMILIA CUP 2018

Miejsce i czas: Frysztak –  Specjalny  Ośrodek  Szkolno  Wychowawczy Wybickiego 25( za  gimnazjum publicznym nr.1 ). Turniej odbędzie się w dniu – 10.06.2018

 Zasady uczestnictwa:

-  w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny -  ( rodziny ) w konfiguracjach  rodzic + dziecko - tzn: ojciec + dziecko, matka + dziecko, dziadek + wnuczek

-  w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie dziecko + dziecko, rodzic + rodzic                                             

Kategorie wiekowe:

1. kategoria  rodzic + dziecko do 11 lat – rocznik 2007 i młodsi

2. kategoria  rodzic + dziecko od 12 do 13  lat – rocznik 2006 - 2005

3. kategoria  rodzic + dziecko  od 14  do 15 lat – rocznik 2004 - 2003

4.kategoria rodzic + dziecko dod 16 do 17 lat  - rocznik 2002, 2001

5. kategoria rodzic + dziecko powyżej  od 18 lat i wyżej – rocznik 2000  i starsi

6. kategoria VIP– władze samorządowesponsorzy, prezesi, patronaci działacze

 Cel organizowanej imprezy:

   -  promocja Tenisa Stołowego na terenie województwa podkarpackiego i Polski południowo – wschodniej.

   -  aktywizacja sportowa jednym z warunków wpływających na rozwój kultury fizycznej dzieci, młodzieży   

      rodziców i całych rodzin.

   -  popularyzacja Tenisa Stołowego jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród rodzin, osób

      nieaktywnych zawodowo i społecznie.

   -  tworzenie warunków dla sportu rodzinnego mającego na celu zapobieganiu patologiom społecznym

     poprzez celową, optymalną organizacją czasu wolnego

 System rozgrywek:

    -  w każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy w której uczestniczyć będzie cztery, lub trzy rodziny

       będzie to zależne od ilości zgłoszonych rodzin.

    -  awans do dalszych gier uzyskają po dwie najlepsze rodziny z grupy.

    -  po rozgrywkach grupowych turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym.

    -  wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów.

    -  drużyny zajmujące trzecie, czwarte miejsca w grupach kończą udział w zawodach.

    -  mecze główne - finałowe w każdej kategorii do trzech wygranych setów.

Harmonogram:

    - zapisy drużyn - rodzin do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 05. 06. 2018

      celem przygotowania rozstawienia, losowania, zamówienia obiadów

    - nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne.

    - rodziny zagraniczne przyjazd w dniu 09.06.2018 do godz. 18.00

    -  możliwość noclegów dla rodzin z Polski –  w przypadku chęci przyjazdu w sobotę.

    -  koszty noclegów pokrywa organizator turnieju.

 Program zawodów:

    - godz. 8.00 – 9.00 – sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad, opłaty wpisowego, losowanie w grupach.

    - godz. 9.00 – 9.20 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości

    - godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne w grupach i pierwsze mecze pucharowe.

 

 - godz. 12.30 – 13.30 – obiad dla wszystkich uczestników

    - godz. 14.00 – 16.00 – mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finały

    - godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród

 

NAGRODY w poszczególnych kategoriach od 1 do 4 miejsca:

    Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( Okładzina + nagrody rzeczowe – torby, plecaki)

    Za zajęcie II  miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( Okładzina + nagrody rzeczowe- torby, plecaki)

    Za zajęcie III  miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( deska tenisowa + nagroda rzeczowa )

    Za zajęcie IV  miejsca w każdej kategorii –  nagroda rzeczowa, grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplom

   Wszystkie rodziny za I; II; III miejsca otrzymują także grawerowane ręcznie puchary szklane, dyplomy

Dla wszystkich rodzin którzy ukończą zawody po rozgrywkach grupowych nagrody pocieszenia

od sponsorów, władz samorządowych, organizatorów

Możliwość nagród indywidualnych od sponsorów  - do wyboru przez nagrodzanych

Przewidziana nagroda dla najmłoszego i najstarszego zawodnika na turnieju – nagrody specjalne

                           

Współorganizatorzy:

POZTS w Rzeszowie,Starostwo Krosno, Starostwo Strzyżów, LGD -Strzyżów, Gmina Frysztak, Gmina Jasło, Gmina Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka

 

Patronat medialny obejmują:

MEDIA: TELEWIZJA RZESZÓW, TELEWIZJA POŁUDNIE, RADIO RZESZÓW,FRYSZTAK24

PRASA:  SUPER NOWOŚCI 24, KORSO GAZETA SANOCKA TYGODNIK NOWE PODKARPACIE

OBIEKTYW JASIELSKI, NASZ POWIAT KROSNO, KURIER GMINY WOJASZÓWKA

DUKIELSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY, BRZOZOWSKA GAZETA POWIATOWA

SPONSOR TYTULARNY: Fundacja Studencka,, Młodzi Młodym,,

SPONSORZY GŁÓWNI: ORLEN Południe S.A. PGNiG Oddział Sanok, RBDiM Krosno, ZPRE,, Jedlicze,,Sp. Z o.o.  INWENTECH Group,

Sponsorzy, Partnerzy: EBA Krosno, PRiD Krosno, Sklepy Zielony Koszyk,,Inwest Profil – Bajdy, Delikatesy Groszek,Max- Stone, Krosoft Krosno,Uzdrowisko Rymanów,  Piekarnia Żaneta – Bajdy, Luks Granit- Ustrobna, Oberża Krosno

Pozostałe informacje związane z zawodami:

-  Uczestnicy winni posiadać ważne ubezpieczenie NW.

-  W przypadku braku ubezpieczenia organizator nie ponosi odpowiedzialności.

-  Dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.12.30 do13.30

-  Podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło,swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata. 

-  Wszyscy uczestnicy otrzymają – woda niegazowana 1,5 – po 2 sztuki na rodzinę.

-  Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju.

Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta  pod numerem kom. 511496054 lub przez mail:jerzy.kaleta@pro-familia.net od 01.05 do 06.06.2018 

Informacje o Turnieju:  www.pro-familia.net, zgłoszenia zawodników na bieżąco w wszystkich kategoriach

Miejsce bitwy