marzec 14 sob 2020

Turniej Wielki podwójny turniej w Cegłowie- PUCHAR WÓJTA i PUCHAR GP CEGŁOWA 2020

zakończony
Kategorie
 1. 10:00 - wiekowa (chłopcy rocznik 2009 i młodsi) - 10 zł
 2. 10:00 - wiekowa (dziewczęta rocznik 2009 i młodsze) - 10 zł
 3. 10:00 - wiekowa (chłopcy rocznik 2005 – 2008) - 10 zł
 4. 10:00 - wiekowa (dziewczęta rocznik 2005-2008) - 10 zł
 5. 12:00 - kobiety (kobiety) - 20 zł
 6. 12:00 - mężczyźni (mężczyźni) - 20 zł
 7. 12:00 - debel open - 20 zł
Plakat turnieju Wielki podwójny turniej w Cegłowie- PUCHAR WÓJTA i PUCHAR GP CEGŁOWA 2020

 

Regulamin Grand Prix Cegłowa w tenisie stołowym 2019/2020

pod PATRONATEM WÓJTA GMINY CEGŁÓW MARCINA UCHMANA

 

 

 

Cel zawodów:

 

 • Popularyzacja tenisa stołowego w Gminie Cegłów i powiecie mińskim
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez sport
 • Aktywne spędzanie czasu wolnego

 

 

Organizatorzy:

 

 • Gmina Cegłów
 • Stowarzyszenie „Lazarus”
 • Zespół Szkolny w Cegłowie

 

 

Miejsce rozgrywek:

 

 • Hala Sportowo – Widowiskowa w Cegłowie,

 

 

Terminy rozgrywek:

 

 1. 12.10.2019 - bezpłatny
 2. 30.11.2019 – wpisowe grupy open 10 zł
 3. 25.01.2020 - wpisowe grupy open 10 zł
 4. 14.03.2020 – turniej o Puchar Wójta Gminy Cegłów zaliczany do cyklu Grand Prix, wpisowe grupy open 20 zł, pozostałe kategorie 10 zł.

 

Kategorie:

 

-chłopcy rocznik 2009 i młodsi

-dziewczęta rocznik 2009 i młodsze

-chłopcy rocznik 2005 – 2008

-dziewczęta rocznik 2005-2008

-open kobiet

-open mężczyzn

-open gra podwójna

 

 

Zgłoszenia:

 

Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są w dniu zawodów w godzinach:

 

 • 9.30 - 9.50 (start gier godz. 10.00)

-dzieci rocznik 2009 i młodsi

-dzieci rocznik 2005 – 2008

 

 • 11.30 – 11.50 (start gier godz. 12.00)

- open  kobiet

- open mężczyzn

- open gra podwójna

 

 

System rozgrywek:

 

 • System rozgrywek do dwóch porażek z grą o miejsca 1-16
 • Zasady gry zgodne z przepisami PZTS
 • Punktacja za poszczególne miejsca: 1 – 40pkt, 2 – 32pkt, 3 – 25pkt, 4 – 19pkt, 5-6 -14pkt, 7-8-10pkt, 9-12-7pkt, 13-16-5pkt, 17-24-3pkt, 25 i poniżej 1 pkt

 

Nagrody:

 

 • Wszyscy uczestnicy otrzymują wodę
 • Za zajęcie miejsc I-III w turniejach nr 1,2,3, zawodnicy otrzymują medale
 • W turnieju nr 4 o Puchar Wójta Gminy Cegłów, zawodnicy z miejscami I-III otrzymają medale i nagrody rzeczowe.

Jednocześnie po zakończeniu turnieju nr 4, zostanie sporządzona klasyfikacja końcowa cyklu Grand Prix a zwycięzcy otrzymają medale, statuetki oraz nagrody rzeczowe.

 

 

Sprawy organizacyjne:

 

 • wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe
 • uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju
 • zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach tylko jednej kategorii, plus debel
 • sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator
 • za szkody materialne wyrządzone podczas turnieju odpowiada sprawca (w przypadku uczestnika niepełnoletniego odpowiada rodzic)
 • warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest przedstawienie w dniu zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego
 • uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na publikacjach z turnieju

 

Miejsce bitwy