grudzień 19 sob 2020

Turniej V Ogólnopolski Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego Kraśnik 2020

zakończony
Kategorie
  1. 9:00 - kadet (kobiety) - brak wpisowego
  2. 9:00 - kadet (mężczyźni) - brak wpisowego
  3. 9:00 - młodzik (kobiety) - brak wpisowego
  4. 9:00 - młodzik (mężczyźni) - brak wpisowego
  5. 9:00 - żak (kobiety) - brak wpisowego
  6. 9:00 - żak (mężczyźni) - brak wpisowego
Plakat turnieju V Ogólnopolski Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego Kraśnik 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Świątecznym Turnieju Tenisa Stołowego Kraśnik 2020, który odbędzie się w dniach 19-20 grudnia w hali SP nr 2 w Kraśniku.
Turniej rozegrany zostanie w kategoriach żaków, młodzików, kadetów. Do zobaczenia.
Regulamin zawodów 1. Organizator: Szkolny Klub Tenisa Stołowego "Dwójka" Kraśnik 2. Patronat honorowy: Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski 3. Patronat medialny: Telewizja Polska, Polskie Radio Lublin 4. Partner strategiczny: Ministerstwo Sportu 5. Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Miasto Kraśnik, Powiat Kraśnicki, Polski Związek Tenisa Stołowego 6. Termin i miejsce: 19-20 grudnia 2020 roku (sobota - niedziela), hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku, Urzędowska 10. 7. Cel: - promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, krzewienie idei fair play, odkrywanie utalentowanych tenisistów stołowych 8. Uczestnictwo: W zawodach nie obowiązują licencje sportowe. Turniej zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: - kadet - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2006-2007, - młodzik - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2008-2009, - żak - dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2010 i młodsi. Warunkiem udziału w Turnieju jest przekazanie obsłudze zawodów, wypełnionego Oświadczenia o stanie zdrowia zawodnika niepełnoletniego. Druk Oświadczenia załączony jest do niniejszego Regulaminu. W zawodach nie mogą startować osoby: – u których występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną w postaci zakażenia wirusem COVID – 19, – są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny związanej z zakażeniem wirusem COVID – 19, – zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie związanej z zakażeniem wirusem COVID – 19, – w ciągu dwóch tygodni miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w związku z zakażeniem wirusem COVID – 19. 9. Zgłoszenia: Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2020 r. do godz. 21:00 na adres: artek.domanski@wp.pl Ze względów organizacyjnych, osiągnięcie maksymalnego limitu 150 uczestników przed dniem 17 grudnia 2020 r. będzie skutkowało wcześniejszym zamknięciem list startowych. 10. System rozgrywek: System rozgrywek będzie uzależniony od liczby zawodników. Rozstawienie zawodników na podstawie aktualnych rankingów ogólnopolskich w sezonie 2020/2021 w danej kategorii wiekowej. W dniu 19 grudnia rozgrywane będą gry eliminacyjne. 20 grudnia przeprowadzone zostaną gry ćwierćfinałowe, gry o miejsca 5-8, gry półfinałowe i finałowe. 11. Nagrody: Zdobywcy miejsc 1-4 otrzymają dyplomy, medale, puchary i nagrody rzeczowe. Wszystkim startującym zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Zawodnicy z miejsc 5-8 otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe. 12. Sprawy finansowe: Koszty organizacyjne zostaną dofinansowane ze środków MS oraz sponsorów. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty startowe nie będą pobierane. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci nieodpłatnym wyżywieniem. 13. Sprzęt sportowy: Turniej zostanie rozegrany na 16 stołach Butterfly Octet, piłeczki plastikowe, białe. 14. Biuro zawodów: Biuro będzie zlokalizowane w hali sportowej SP nr 2 w Kraśniku i będzie czynne od godz. 8.00 w dniu 19 grudnia (sobota) przez całe zawody. W biurze należy potwierdzić uczestnictwo, odebrać bloczki na wyżywienie, można podbić delegacje, uzyskać informacje w sprawie zawodów, noclegów. 15. Kontakt: Artur Domański, tel. 609182418, artek.domanski@wp.pl Karta zgłoszeniowa: https://drive.google.com/.../1SRqngdWWiHLHO23aeEZ.../view... Ankieta sanitarna: https://drive.google.com/.../11vh.../view...
Miejsce bitwy