grudzień 08 sob 2018

Turniej UCSiR CUP Amatorski Turniej Tenisa Stołowego

zakończony
Kategorie
 1. 8:30 - wiekowa (A- dziewczęta do lat 12)
 2. 8:30 - wiekowa (B- chłopcy do lat 12)
 3. 8:30 - wiekowa (C- dziewczęta lat 13- 15)
 4. 8:30 - wiekowa (D- chłopcy lat 13 -15)
 5. 8:30 - wiekowa (E- dziewczęta lat 16-19)
 6. 8:30 - wiekowa (F- chłopcy lat 16-19)
 7. 10:10 - wiekowa (G- Kobiety lat 20-40)
 8. 10:10 - wiekowa (H- Mężczyźni lat 20-40)
 9. 10:10 - wiekowa (I - Kobiety lat 41-55)
 10. 10:10 - wiekowa (J- Mężczyźni lat 41-55)
 11. 10:10 - wiekowa (K- Kobiety 56 i starsi)
 12. 10:10 - wiekowa (L- Mężczyźni 56 i starsi)
Plakat turnieju UCSiR CUP Amatorski Turniej Tenisa Stołowego

UCSiR CUP - Amatorski Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów

  Organizatorem jest Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji wraz z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy.

 Turniej rozgrywany jest w Hali Hawajska przy ul. Dereniowej 48.

Obowiązuje podział na 6 kategorii wiekowych: do 12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat, 20-40 lat, 41 – 55 lat i powyżej 56 lat.

W każdej osobno kobiety i mężczyźni.

Dla trójki najlepszych uczestników, w każdej kategorii, przewidziane są puchary i dyplomy oraz wyróżnienia dla najmłodszych i najstarszych uczestników turnieju.

 ZGŁOSZENIA:

Zapisy będą przyjmowane do 06 grudnia 2018 do godz. 15:00 przez Dział Organizacji Imprez UCSiR

pod numerem telefonu 22 334 62 22 oraz drogą mailową imprezy@ucsir.pl

 

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia (dd.mm.rr), wyznaczoną kategorię, wypełnione oraz podpisane oświadczenie a także potwierdzenie dokonania opłaty startowej zgodnie z kategorią. - osobiście w Arenie Ursynów przy ulicy Pileckiego 122, pok. 102 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. • Brak potwierdzenia wpłaty skutkować będzie nie przyjęciem zgłoszenia do udziału w zawodach. • Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 06 grudnia 2018 o godzinie 15:00 (czwartek). • Po zakończeniu zapisów pary zostaną rozlosowane przez Sędziego Głównego Turnieju. Maksymalna ilość uczestników w turnieju to 180 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

OPŁATA STARTOWA • Płatna przelewem na konto: - Bank Handlowy w Warszawie S.A., 38 1030 1508 0000 0005 5083 9008 – w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz kategorię; • W kasie Areny Ursynów, ul. Pileckiego 122 • Opłata startowa wynosi: - bezpłatnie: Dzieci do lat 12 (kategorie A, B), młodzież do lat 19-stu (kategorie C, D, E, F) - 10 zł: dla pozostałych kategorii kobiet i mężczyzn – G, H, I, J, K, L. *** Opłaty startowej należy dokonać do dnia 05.12.2018 do godz.12.00

 

KATEGORIE • Kategoria wiekowa do lat 12 (2006 i młodsze): A - dziewczęta B – chłopcy • Kategoria wiekowa 13 -15 lat (2005 – 2003): C - dziewczęta D - chłopcy • Kategoria wiekowa 16 -19 lat (2002 – 1999): E - dziewczęta F - chłopcy • Kategoria wiekowa 20 - 40 lat (1998 - 1978): G - kobiety H - mężczyźni • Kategoria wiekowa 41 – 55 lat (1977 i 1963): I - kobiety J – mężczyźni • Kategoria wiekowa 56 lat i starsze roczniki (1962 i starsze roczniki) K – kobiety L - mężczyźni

INNE: informacje szczegółowe w Regulaminie

https://www.ucsir.pl/images/Ucsir_Volleyball/REGULAMIN_ucsir_cup.pdf

 

Miejsce bitwy