styczeń 12 nie 2020

Turniej Turniej tenisa stołowego dla WOŚP- Gdańsk

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - open - brak wpisowego
  2. 10:00 - kobiety - brak wpisowego
  3. 10:00 - wiekowa (dziewczynki do lat 12) - brak wpisowego
  4. 10:00 - wiekowa (chłopcydo lat 12) - brak wpisowego
  5. 10:00 - zawodnicy niepełnosprawni - brak wpisowego
Plakat turnieju Turniej tenisa stołowego dla WOŚP- Gdańsk

 

Zapraszamy na turniej tenisa stołowego dla WOŚP!

Cały przychód z imprezy zostanie przekazany na 28 Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Cel:
1.Wspomaganie idei WOŚP.
2.Popularyzacja gry w tenisa stołowego.
3.Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności.
4.Integracja dzieci, młodzieży, i dorosłych.
5.Aktywne spędzanie czasu wolnego.

System rozgrywki:
W rozgrywkach zawodnicy podzieleni są na: grupa OPEN, KOBIETY, DZIECI do lat 12 (chłopcy i dziewczynki), niepełnosprawni. W turnieju mogą brać udział zawodnicy do pierwszej ligi włącznie.
Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego wg regulaminu PZTS. Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów. Mecze sędziują sędziowie oraz zawodnicy przez nich wyznaczeni. Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzygają sędziowie turnieju. Uczestnicy są dzieleni do grup maksymalnie 9 osobowych. W grupach następują gry każdy z każdym. Dalsza część turnieju jest zależna od ilości uczestników. Sędzia turnieju decyduje czy rozgrywane będą następne grupy lub system pucharowy. W przypadku rozgrywania grup uczestnicy zajmujący 1 miejsce grają w grupie A, zawodnicy z drugą lokatą w grupie B i tak do 6 miejsca w grupie F.

Losownie:
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu turnieju. Zawodnicy będą rozstawieni wg aktualnej klasyfikacji turniejów OPEN PZTS Gdańsk. Osoby nie biorące udziału prędzej w turnieju będą losowane.

Nagrody:

Za zwycięstwo grupy końcowej zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe.

Wpisowe:
Wpisowe jest dobrowolne i jest przekazywane na cele WOŚP. Wpisowe uiszcza się u organizatora do godz. 9:30 przed rozpoczęciem turnieju.

postanowienia końcowe:
1.Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy /bez białych koszulek/.
2.Gramy piłkami Tibhar 3*
3.Zawodnicy muszą posiadać swój sprzęt do gry.
4.Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
5.Uczestnicy turnieju są zobowiązaniu do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Osoby niepełnoletnie musza posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek, który może ulec modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników.

Informacja o biletach

Zapisy do godz. 20:00 w sobotę przed turniejem na email: dariusz.wycichowski@pzts.pl
Miejsce bitwy