styczeń 06 pon 2020

Turniej Turniej Tenisa Stołowego - 6.01.2020 w Łomnie

zakończony
Kategorie
  1. 9:00 - wiekowa (Rocznik 2007 i młodsi) - 10 zł
  2. 9:00 - wiekowa (Urodzenie w latach 2002 - 2006) - 10 zł
  3. 9:00 - wiekowa (Oldboy 40+) - 20 zł
  4. 12:00 - debel open (gra podwójna) - 20 zł
  5. 15:00 - open - 20 zł
  6. 15:00 - amator - 20 zł
Plakat turnieju Turniej Tenisa Stołowego - 6.01.2020 w Łomnie

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łomnie we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Sportu w Gminie Czosnów (Sekcja Tenisa Stołowego SRS Łomna) zapraszają na Turniej Tenisa Stołowego.

Fundusze z wpisowego zostaną przeznaczone na nowy sztandar szkolny.

Miejsce:
Szkoła Podstawowa w Łomnie (adres: Łomna, ul. Jana Kochanowskiego 89, 05-152 Czosnów).


Godziny:

godz. 9.00:
- Rocznik 2007 i młodsi
- Urodzenie w latach 2002 - 2006;
- Oldboy (40+)

godz. 12.00:
- Deble

godz. 15.00:
- Open (wszyscy chętni);
- Amator (nie posiadający nigdy licencji PZTS).

Termin:
6.01.2020 r.

Wpisowe:
- 10 zł/osoba - kategorie indywidualne do 18. roku życia;
- 20 zł/osoba - kategorie indywidualne;
- 20 zł/zespół - gra podwójna.

Fundusze zostaną przeznaczone na nowy sztandar szkolny.

Nagrody (we wszystkich kategoriach):
- medale za miejsca 1-3;
- puchary za miejsce 1.

Zgłoszenia na miejscu w dniu zawodów, 15 minut przed rozpoczęciem gier w danej kategorii.
System rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów w zależności od liczby zgłoszonych osób.


Zasady ogólne:
Zawody będą rozgrywane zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2019/20.
Zawodnicy i zawodniczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach.
Uczestników obowiązuje strój sportowy (zabroniona biała koszulka) oraz zmiana obuwia na buty z przeznaczeniem do sportów halowych.
Zawodnicy/zawodniczki występują w turnieju na własną odpowiedzialność.
Organizator nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia NNW.
Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz do ostatecznej interpretacji zasad.
Każdy z uczestników zapisując się do turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora, w szczególności do zdjęć i materiałów wideo.
W sprawach spornych lub nie ujętych w zasadach przeprowadzenia turnieju decyduje organizator.

Kontakt:
www.facebook.com/srslomna
e-mail: srslomna@gmail.com
kom.: 504-462-528

Miejsce bitwy