grudzień 14 sob 2019

Turniej Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - wiekowa (I kategoria – 10-14 lat (roczniki 2009-2005)) - brak wpisowego
  2. 10:00 - wiekowa (II kategoria 15-18 lat (roczniki 2004-2001)) - brak wpisowego
Plakat turnieju Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży

 

 Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego

Zawody przeprowadzone zostaną w sali sportowej MOSiR Kozłowa Góra   ul. Szkolnej 1 A w sobotę 14 grudnia 2019 roku od godziny 10:00. 

Zapisy:

w Dziale Promocji i Sportu MOSiR w Piekarach Śląskich w godz 7:30 – 15:30 lub pod nr tel. (32) 768-10-10 od poniedziałku do piątku oraz w dniu zawodów  9:00– 9:30 

Uczestnicy muszą złożyć oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. 

Ilość miejsc ograniczona, w zawodach może wystartować maksymalnie 32 uczestników.

 

 

* REGULAMIN Świątecznego Turniej Tenisa Stołowego 2019 Dzieci i Młodzieży (do 18 lat)

 

Cel:

- promocja aktywnego spędzania czasu wolnego,

- popularyzacja Tenisa Stołowego w Piekarach Śląskich,

- udział w rywalizacji o charakterze sportowym.

 Miejsce i termin:

Hala MOSiRKozłowa Góra ul. Szkolna 1 A

 14 grudnia (sobota) 2019r., godz.: 10:00

 

 Uczestnicy:

-         wszystkie chętne osoby, w przedziale wiekowym 10-18 lat

(roczniki 2009-2001) , które  legitymują się brakiem przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych

-         uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach

 Zasady współzawodnictwa:

-         system rozgrywania spotkań podany zostanie w dniu zawodów po zamknięciu listy zapisów,

-         zawodnicy rywalizować będą w dwóch kategoriach:

I kategoria – 10-14 lat (roczniki 2009-2005)

II kategoria 15-18 lat (roczniki 2004-2001)

-         poszczególne sety rozgrywane będą do zdobycia 11 punktów przy     2 – punktowej przewadze,

-         rozgrywki prowadzone będą zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego,

-         prowadzone będą tylko gry singlowe,

-         organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względu na liczbę zawodników,

-         w turniejach nie ma rozstawionych zawodników przed turniejem rozlosowywane są poszczególne pary, które rozpoczynają ze sobą rywalizacje.

 

 Program:

- zapisy w dniu zawodów 9. 00 – 9. 30 oraz od poniedziałku do piątku w Dziale Promocji i Sportu MOSiR w Piekarach Śląskich w godz 7:30 – 15:30 lub pod nr tel. (32) 768-10-10,

ilość miejsc ograniczona, przyjmuje się udział max. 32 uczestników

- w przypadku zapisania się 32 uczestników do piątku 13 grudnia w  dniu zawodów zapisy nie będą przyjmowane

   Nagrody:                                            

 - wyróżnienia dla najlepszych zawodników w turnieju

 

UWAGI KOŃCOWE:

-         w przypadkach spornych lub nie objętych regulaminem decyzję podejmuje upoważniony przedstawiciel organizatora,

-         ubezpieczenie uczestnicy zawierają we własnym zakresie,

-         uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.

INFORMACJE:

-         MOSiR ul. Olimpijska 3, Dział Promocji i Sportu

od poniedziałku do piątku w godz 7:30 – 15:30  

tel. 768-10-10

Miejsce bitwy