marzec 04 nie 2018

Turniej RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO MROKÓW 04.03.2018

zakończony
Kategorie
  1. 9:00 - debel open
  2. 9:00 - open

ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa w Mrokowie
Centrum Sportu Gminy Lesznowola


CEL
Popularyzacja i upowszechnianie tenisa stołowego jako formy rodzinnej aktywności ruchowej, wdrażanie do całożyciowej aktywności ruchowej, zacieśnienie więzi rodzinnych oraz integracja społeczności lokalnej.

MIEJSCE I TERMIN
Hala Sportowa przy Szkole Publicznej w Mrokowie 04.03.2018 r godz. 10.00 (niedziela)

SYSTEM ROZGRYWEK
- Gry pojedyncze i debel (organizator podejmie decyzje w zależności od liczby zgłoszeń)

- Skład gry podwójnej to uczeń ze szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz osoba dorosła
z rodziny: mama/ tata, babcia/ dziadek, wujek/ciocia

ZGŁOSZENIA
- Zgłoszenia składamy poprzez wypełnienie gotowego formularza który należy pobrać
od nauczycieli wychowania fizycznego i dostarczyć go do dnia 28.02.2018r. (środa)

- Rejestracja zawodników w dniu turnieju do godziny 10:00 w biurze zawodów.

- Udział w turnieju jest bezpłatny.

LOSOWANIE
Losowanie odbędzie się tuż przed rozpoczęciem imprezy.

SPRZĘT
Zawodnicy grają własnym sprzętem. Istnieje możliwość wypożyczenia rakietek od organizatora.

NAGRODY
Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii przewidziane są pamiątkowe medale a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
- Na hali obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe

- Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, pozostawione lub skradzione przed, po i w trakcie trwania zawodów

- Startujący muszą zapoznać i zaakceptować niniejszy regulamin

- Startujący akceptując regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, który
w postaci zdjęć i relacji video może być publikowany w mediach społecznościowych, stronach internetowych organizatora.

- Uczestnicy mogą startować w turnieju pod warunkiem braku przeciwskazań do uprawiania czynnej rekreacji.

- Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać regulaminu hali sportowej, w której odbywa się turniej.

- Uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność, dzieci za zgodą prawnych opiekunów.

- W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator wraz z sędzią głównym zawodów.


ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!


Uproszczone zasady gry w tenisa stołowego


Rozpoczęciem akcji jest podanie (serwis) jednego z zawodników.
Każdy z graczy serwuje po dwa razy na przemian
Przyznawanie punktu

Punkty są przyznawane za błędy w grze:

za pozwolenie, by piłka odbiła się dwa razy na jednej połowie
nieodbicie piłki, która raz odbiła się na jednej połowie
gdy piłka po odbiciu rakietką odbije się jeszcze raz od naszej połowy
podwójne odbicie piłki, jeśli jest celowe
odbicie piłki jakąś częścią ciała (nie dotyczy dłoni, która trzyma rakietkę)
odbicie piłki w ten sposób, by ta nie dotknęła połowy stołu przeciwnika
odbicie piłki bez uprzedniego odbicia się jej na naszej połowie
błędy podczas serwisu (nie wolno uderzyć piłki pod powierzchnią stołu, musnąć siatki, a także nie wolno jej zasłaniać żadną częścią ciała ani ubioru, nie można także podrzuconej piłeczki złapać, oraz minąć osią rakietki toru lotu piłki "machnąć się").

źródło: www
Miejsce bitwy