czerwiec 02 nie 2019

Turniej Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar „Ligi Czarnej Kawy” z okazji 70-lecia Nowej Huty

zakończony
Kategorie
  1. 10:45 - amator (Dzieci) - brak wpisowego
  2. 10:45 - amator (Młodzież) - brak wpisowego
  3. 10:45 - amator (Dorośli) - brak wpisowego
  4. 10:45 - czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS - brak wpisowego
  5. 10:45 - weteran (czynni zawodnicy III ligi PZTS- ukończone 40 lat) - brak wpisowego
  6. 10:45 - open (byli zawodnicy I, II i III ligi) - brak wpisowego
Plakat turnieju Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar „Ligi Czarnej Kawy” z okazji 70-lecia Nowej Huty

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar „Ligi Czarnej Kawy” z okazji 70-lecia Nowej Huty

Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w dniu 2 czerwca 2019 r. (niedziela) w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego Nr 30 na os. „Dywizjonu 303” w Krakowie – Nowej Hucie.

Program:

 8.00  Otwarcie wejścia na teren Szkoły.

 8.45 – 9.45  Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w zawodach 

 9.45 10.15  Uroczyste otwarcie imprezy.

10.15 – 10.45 Losowanie i mecz pokazowy Pani Jolanty Szatko-Nowak, wielokrotnej Mistrzyni Polski i Europy w tenisie stołowym z Panią Dorotą Nowacką, medalistką Mistrzostw świata i Europy niepełnosprawnych w tenisie stołowym.

10.45 –14.30 gry indywidualne.

14.30  – Zakończenie turnieju oraz wręczenie nagród i dyplomów.

Dla wszystkich grup wiekowych turniej rozpoczyna się o tej samej porze, tj. o godz. 10.45 (po dokonaniu losowania, rozpoczynając od grupy najliczniejszej).

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

1. Prawo udziału w imprezie mają:

   * dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w Polskim Związku Tenisa stołowego,

   * czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,

   * czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,

   * byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1.01. 2018 r.

2. Uczestnicy Turnieju zwolnieni są od opłaty wpisowego.

3. Zgłoszenia pisemne lub e-mailem tkkf@tkkf.com kierować należy do dnia 31.maja 2019 r. do godz. 14.00 po adresem: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, lub bezpośrednio w dniu imprezy w godz. 9.00 – 9.45.

IX. Sposób przeprowadzenia turnieju.

1. Turniej przeprowadzony zostanie w grach indywidualnych kobiet i mężczyzn, w następujących grupach wiekowych:

* Kategoria mężczyzn:  

– do 10 lat (urodzeni w 2009 roku i młodsi),

– 11 – 15 lat (ur. w latach 2008 – 2004),

– 16 – 45 lat (ur. w latach 2003 – 1974),

 – 46 – 70 lat (ur. w latach1973 – m 1949),

 – seniorzy 70+   (ur. w latach 1948 i starsi),

  * Kategoria kobiet:        

– do 10 lat  (ur. w roku 2009 i młodsze), 

– 11 – 15 lat (ur. 2008 – 2004)

– 16 – 70 lat (ur. 2003 – 1949)

 – seniorki 70+  (ur. w roku 1948 i starsze)

Uwaga!  * Daty w nawiasach oznaczają początek i koniec danego przedziału wiekowego.

2. W grach indywidualnych w każdej grupie wiekowej mężczyzn winno być przynajmniej 6 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników grupy wiekowe mogą być łączone.

3. Zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami PZTS (piłeczkami organizatorów) – systemem rosyjskim do dwóch przegranych spotkań (do trzech lub dwóch wygranych setów) albo systemem grupowym, w zależności od ilości uczestników w danej grupie wiekowej (Sety do 11 pkt. – obowiązują dwa punkty przewagi). W przypadku dużej ilości zawodników sędzia główny może zmienić system gier na pucharowy.

4. W systemie do dwóch przegranych pierwszych dwóch zawodników z przodu tabeli rozgrywa mecz o miejsca I i II w turnieju. Z tyłu tabeli zawodnicy walczą o miejsce III.

5. W przypadku dużej ilości zgłoszonych uczestników system rozgrywek może ulec zmianie. O sposobie przeprowadzenia turnieju i systemie gry decyduje sędzia główny turnieju

X. Sędziowie:

Sędzią głównym zawodów jest sędzia PZTS lub osoba posiadająca uprawnienia sędziowskie wydane przez TKKF oraz sędziowie pomocniczy. Przy stołach sędziują zawodnicy, którzy nie biorą udziału w danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający swoją grę przekazuje piłeczkę do stolika sędziowskiego.

XI. Klasyfikacja końcowa.

1. W każdej kategorii i grupie wiekowej trzej najlepsi zawodnicy (zawodniczki) otrzymują puchary i okolicznościowe dyplomy.

 

Miejsce bitwy