listopad 11 pon 2019

Turniej Otwarty Turniej Tenisa Stołowego -5. Memoriał Henryka Swędzioła

zakończony
Kategorie
 1. 9:00 - wiekowa (dziewczęta -ur. 2009 i młodsze) - brak wpisowego
 2. 9:00 - wiekowa (- chłopcy -ur. 2009 i młodsi) - brak wpisowego
 3. 9:30 - amator (bez licencji- - dziewczęta -ur. 2005 – 2008 r) - brak wpisowego
 4. 9:30 - amator (bez licencji- - chłopcy -ur. 2005 – 2008 r.) - brak wpisowego
 5. 10:00 - amator (- dziewczęta -ur. 2004 – 2000 r.) - brak wpisowego
 6. 10:00 - amator (- chłopcy -ur. 2004 – 2000 r.) - brak wpisowego
 7. 11:00 - amator (- kobiety -ur. 1999 i starsze) - brak wpisowego
 8. 11:00 - amator (- mężczyźni -ur. 1999 i starsi) - brak wpisowego
 9. 12:00 - młodzik (- młodziczki - ur. 2007 i młodsze) - 10 zł
 10. 12:00 - młodzik (- młodzicy - ur. 2007 i młodsi) - 10 zł
 11. 12:30 - wiekowa (- kadetki - ur. 2005 – 2006 r.) - 10 zł
 12. 12:30 - wiekowa (- kadeci - ur. 2005 – 2006 r) - 10 zł
 13. 13:00 - wiekowa (- juniorki - ur. 2002 – 2004 r.) - 10 zł
 14. 13:00 - wiekowa (- juniorzy - ur. 2002 – 2004 r.) - 10 zł
 15. 13:30 - kobiety (- panie - ur. 1980 i starsze) - 10 zł
 16. 13:30 - mężczyźni (- panowie - ur. 1961 – 1980 r.) - 10 zł
 17. 14:00 - weteran (- panowie - ur. 1960 i starsi) - 10 zł
 18. 14:00 - wiekowa (- seniorzy - ur. 2001 – 1981 r.) - 10 zł
 19. 14:30 - wiekowa (- seniorki - ur. 2001 – 1981 r) - 10 zł
Plakat turnieju Otwarty Turniej Tenisa Stołowego -5. Memoriał Henryka Swędzioła

11 listopada Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu organizuje Otwarty Turniej Tenisa Stołowego – 5. Memoriał Henryka Swędzioła w Hali Sportowo-Widowiskowej.

Współorganizatorami turnieju są: Powiatowe Zrzeszenie LZS, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz Firma Modest z Łodzi.

Impreza tradycyjnie odbywa się w dniu Narodowego Święta Niepodległości i po raz piąty jest dedykowana Panu Henrykowi Swędziołowi współtwórcy imprezy. Poprzez Memoriał trwa wspomnienie znakomitego człowieka, wieloletniego działacza oraz świetnego pedagoga i trenera tenisa stołowego.

Turniej jest doskonałą okazją do konfrontacji z innymi zawodnikami oraz szansą na odniesienie sportowego sukcesu.

Oprócz podziału na kategorie wiekowe, zawody będą prowadzone z podziałem na dziewczęta/kobiety i chłopców/mężczyzn, jak również na amatorów i zawodników z licencją PZTS.

Pierwsze mecze wśród dzieci oraz amatorów rozpoczną się o godz. 9:00 i potrwają do godzin południowych. Od południa miejsce przy stołach należeć będzie do zawodowców. Amatorzy, którzy poczują, że są w dobrej formie będą również mogli zgłosić udział do kategorii zawodników z licencją PZTS. Zgłoszenia będą przyjmowane on-line poprzez formularz dostępny do dnia 08.11.2019 r. do godz. 10:00 na naszej stronie internetowej oraz w miejscu zawodów 11.11.2019 r. od godz. 8.00, najwcześniej na 1 godzinę przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia gier w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Turniej dla amatorów rozgrywany do godz. 12:00 jest BEZPŁATNY. Zgłaszających udział do kategorii rozgrywanych od godz. 12:00 obowiązuje wpisowe w wysokości 10,00 zł. Turniej jest doskonałą okazją do spróbowania własnych sił w tenisie stołowym. Trzy najlepsze osoby w każdej kategorii otrzymają dyplomy, medale oraz nagrody.

Ideą Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego jest umożliwienie uczestnictwa wszystkim miłośnikom tej bardzo popularnej dyscypliny sportowej, zarówno amatorom jak i „zawodowcom”. Dopołudniowy turniej jest przeznaczony tylko dla amatorów, grających rekreacyjnie w tenisa stołowego. Natomiast od godz. 12:00 zapraszamy zawodników stowarzyszonych i niestowarzyszonych w klubach, biorących udział w zawodach tenisa stołowego.

UWAGA!
Każdy uczestnik, który zgłosił udział poprzez formularz on-line, musi potwierdzić swoją obecność w Biurze zawodów najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia gier w poszczególnych kategoriach.
Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat muszą dostarczyć pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w turnieju.

Zgoda podpisana przez trenera klubu nie będzie respektowana.

Formularz zgłoszeniowy online: https://forms.gle/gQwrrB1wQ2VhyEEh7

Regulamin: http://mosir.olkusz.pl/wp-content/uploads/2019/10/Regulamin-OTTS_2019_1.pdf

Oświadczenie i zgoda rodzica/opiekuna na udział dla osób niepełnoletnich: http://mosir.olkusz.pl/wp-content/uploads/2019/11/ZGODA_rodzica_na-udzia%C5%82-w-OTTS.pdf

Miejsce bitwy