grudzień 07 sob 2019

Turniej Otwarty Mikołajkowy Turniej tenisa Stołowego w Połczynie Zdroju

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - kobiety (Rocznik 2008 i młodsze) - brak wpisowego
  2. 10:00 - kobiety (Rocznik 2005- 2007) - brak wpisowego
  3. 10:00 - mężczyźni (Rocznik 2008 i młodsi) - brak wpisowego
  4. 10:00 - mężczyźni (Rocznik 2005- 2007) - brak wpisowego
  5. 13:30 - open (Kobiety) - brak wpisowego
  6. 13:30 - open (Mężczyźni) - brak wpisowego
Plakat turnieju Otwarty Mikołajkowy Turniej tenisa Stołowego w Połczynie Zdroju

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO w Połczynie - Zdroju,

dn. 07.12.2019 r. (sobota)

CEL:

1. Promocja aktywności ruchowej oraz sportu poprzez tenis stołowy.

2. Promocja Miasta i Gminy Połczyn – Zdrój.

3. Porównanie umiejętności i wyłonienie najlepszych w poszczególnych kategoriach.

4. Integracja dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

ORGANIZATOR:

1. SL Salos RP Połczyn-Zdrój – główny.

2. Urząd Gminy i Miasta Połczyn-Zdrój.

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Połczynie-Zdroju.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W turnieju mogą startować dzieci, młodzież i osoby dorosłe w tym zawodnicy zrzeszeni w PZTS. 2. Terminowe zgłoszenie się do udziału w turnieju.

 

NAGRODY:

1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc – puchary, medale i dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem plakatu otwartego mikołajkowego turnieju tenisa stołowego.

2. Zapisanie się do turnieju jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz jego przestrzeganiem.

3. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.

4. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy ze zmiennym miękkim obuwiem /bez białych koszulek/.

5. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.

6. Turniej rozegrany będzie na czterech stołach oraz piłeczkami plastikowymi: TIBHAR 40+ SYNTT NG.

7. Od uczestników turnieju nie będzie pobierana opłata wpisowa.

8. Turniej przeprowadzony będzie w oparciu o przepisy gry w tenisa stołowego PZTS.

9. System rozgrywek zależny będzie od ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnej kategorii.

10. Czas trwania turnieju uzależniony będzie od liczby zgłoszonych uczestników.

11. Mecze przy stołach sędziują zawodnicy, którzy nie wygrali swojego ostatniego meczu.
12. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników jest na Ich koszt własny.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni i na sali gimnastycznej.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania turnieju. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

15. Kwestie sporne w zależności od ich charakteru, rozstrzyga sędzia meczu przy stole.

16. Wątpliwości, sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju, ostatecznie rozstrzyga sędzia główny turnieju.

17. Kontakt z organizatorem: tel. 501 825 876.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do uszczegółowienia, interpretacji lub zmiany regulaminu turnieju. GŁÓWNY ORGANIZATOR TURNIEJU

Regulamin na stromie: http://www.atsstargard.hekko.pl/zpzts_internet/s_2019_2020/inne/polczynzdroj/regulamin.pdf

 

Miejsce bitwy