maj 11 sob 2019

Turniej Otwarte Mistrzostwa Śmigla w Tenisie Stołowym IV Memoriał Kazimierza Maślaka

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - open (Kobiety) - 10 zł
  2. 10:00 - open (Mężczyźni) - 10 zł
Plakat turnieju Otwarte Mistrzostwa Śmigla w Tenisie Stołowym IV Memoriał Kazimierza Maślaka

REGULAMIN

Otwarte Mistrzostwa Śmigla w Tenisie Stołowym IV Memoriał Kazimierza Maślaka

I CEL IMPREZY
1. Uczczenie pamięci zmarłego Kazimierza Maślaka
2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych

II ORGANIZATOR – Gminny Ludowy Klub Sportowy Orlęta Czacz

III WSPÓŁORGANIZATORZY - Urząd Miejski Śmigiel

IV TERMIN I MIEJSCE –11–Maj 2019- Sala Wiejska Czacz 
Godz. 10- tej – rozpoczęcie gier
godz. 12.00 - Uroczyste otwarcie imprezy

 
V ZGŁOSZENIA pisemne i telefoniczne do dnia 8.05 2019 do godz. 20-ej pod nr
tel. 505421215 lub e-mail glksorleta@op.pl

VI WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego:-10 zł

.
Zawodnik musi posiadać strój sportowy ze zmiennym obuwiem sportowym.

VII SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1. Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem.
2. Kategorie : Kobiet i Mężczyzn

VIII NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Puchar 1-3 miejsce .

2.Nagrody rzeczowe losowane wśród uczestników turnieju

IX POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE 
1. Organizator zabezpiecza szatnie tylko na potrzeby przebrania.
2.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.
3. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy.
4. Przyjazd na własny koszt.

Za Zarząd 
Marek Maślak

Miejsce bitwy